Vil bruke småbåter til å mate utslippsfrie hurtigbåter med passasjerer

Trøndelag fylke vil ha nye tilbud til utslippsfrie hurtigbåter. Planen er at småbåter skal hente passasjerer fra grisgrendte strøk.

Vil bruke småbåter til å mate utslippsfrie hurtigbåter med passasjerer
LMG Marin leder konsortiet som står bak ZEFF, en trimaran med foiler og hydrogen-brenselcelle. Foto: LMG Marin

En rekke fylkeskommuner har oppfordret industrien til å komme fram til mulige nullutslipps hurtigbåter. Så langt har fem konsepter blitt presentert, og fylkene Trøndelag, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark har én strekning hver hvor de ønsker å teste konsepter.