MARITIM

Vil bruke småbåter til å mate utslippsfrie hurtigbåter med passasjerer

Trøndelag fylke vil ha nye tilbud til utslippsfrie hurtigbåter. Planen er at småbåter skal hente passasjerer fra grisgrendte strøk.

LMG Marin leder konsortiet som står bak ZEFF, en trimaran med foiler og hydrogen-brenselcelle.
LMG Marin leder konsortiet som står bak ZEFF, en trimaran med foiler og hydrogen-brenselcelle. Foto: LMG Marin

En rekke fylkeskommuner har oppfordret industrien til å komme fram til mulige nullutslipps hurtigbåter. Så langt har fem konsepter blitt presentert, og fylkene Trøndelag, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark har én strekning hver hvor de ønsker å teste konsepter.