CO2-RENSING NORGE - FEIRING ASFALT

Vil bruke norskutviklet teknologi for å fjerne CO2. Feiring Bruk på Lørenskog ønsker å produsere Norges mest klimavennlige asfalt

Vil teste ny norsk miljøteknologi:  Siv. ing. Margrethe Ollendorff Lien, er medeier og ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling i Feiring Bruk. De ønsker å  bygge et anlegg basert på Salcapes teknologi for å  rense CO2 fra  asfaltproduksjonen.
Vil teste ny norsk miljøteknologi: Siv. ing. Margrethe Ollendorff Lien, er medeier og ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling i Feiring Bruk. De ønsker å bygge et anlegg basert på Salcapes teknologi for å rense CO2 fra asfaltproduksjonen. (Bilde: ORV)
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Feiring Bruk i Lørenskog er kanskje mest kjent for produksjon av pukk, men selskapet er også en betydelig produsent av asfalt gjennom selskapet Feiring Asfalt. Selskapet produserer mellom 200 og 250 tusen tonn årlig fra sin største fabrikk på Lørenskog.

Det medfører et utslipp av CO2 på rundt 3 500 tonn fra olje og gass som anlegget bruker til å produsere varmen som trengs. Ikke noe stort utslipp, men ledelsen ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket.

Derfor ønsker de nå å rense ut klimagassen asfaltproduksjonen slipper ut, og de vurderer å bruke en ny norskutviklet renseteknologi for å gjøre jobben.

– Dette anlegget vil ikke redde verden, men kanskje slike som oss kan bidra til å endre holdninger og få fart på utviklingen. Våre utslipp er små i nasjonal sammenheng, men anlegget har en størrelse som passer et stort pilotanlegg. Samtidig ser vi at teknologien som Salcape utvikler i Norge kan bli et bedre alternativ enn de aminbaserte prosessene som er på markedet i dag, sier sivilingeniør Margrethe Ollendorff Lien, medeier og ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling.  

Vi er tilstede etter at noen av lederne i Feiring Bruk har diskutert et pilotprosjekt med Salcape. De ble oppmerksom på den norske teknologien etter at Teknisk Ukeblad omtalte den i fjor

Røykgassrensing: Kalsiumlooping er ikke veldig ulik andre metoder som brukes til å hente ut CO 2  fra avgasser.
Røykgassrensing: Kalsiumlooping er ikke veldig ulik andre metoder som brukes til å hente ut CO2 fra avgasser. Foto: Salcape

– For oss er det årlige utslippet av CO2, slik som det Feiring Bruk har, et perfekt pilotprosjekt. Det er stort nok til at vi kan verifisere teknologien og gjøre den klar for ekstraksjonsanlegg i mye større skala. Vi merker nå stor interesse for teknologien vår og jobber også i et prosjekt sammen med Wärtsilä i Moss, sier daglig leder i Salcape, Henrik Lid Scharff.

Kontinuerlig forbedring

– Vi er en ISO-sertifisert bedrift både på miljø og kvalitet. Det krever at vi har programmer for å kontinuerlig forbedre oss. Det gjelder også måten vi forholder oss til klimautslipp på, sier Margrethe Ollendorff Lien.

Feiring Bruk tror fremtiden vil bringe CO2-avgifter, eller CO2-kvoter, som monner og da er det forretningsmessig lurt å være forberedt. I dag er det ingen belønninger for å få anleggsbransjen til å redusere utslippene slik som det er i byggebransjen.

– Hvis vi skal oppfylle forpliktelsene våre i Parisavtalen, er det nødvendig at vi ser på alle utslippskildene og hvilke muligheter vi har til å rense dem. Jeg mener det er naivt å tro at vi som bransje ikke også vil få endrede rammebetingelser. Vi vil gjerne være med å utvikle neste generasjon renseteknologi. Vi tror det kan åpne nye forretningsmuligheter for oss i fremtiden. Vi ser også på hvordan det kan bli mulig å bli kvitt klimagassen vi renser ut, selv om det prinsipielt er andre som må ta seg av dette. CO2 er jo en problemgass, men samtidig finnes det et marked for CO2 også, sier sivilingeniør Kjell Erik Ollendorff Lien.

Billigere: I tillegg til å ha mindre problem med toksisitet viser beregninger at rensemetoden med kalsiumlooping i salt er billigere enn en tilsvarende prosess basert på aminer.
Billigere: I tillegg til å ha mindre problem med toksisitet viser beregninger at rensemetoden med kalsiumlooping i salt er billigere enn en tilsvarende prosess basert på aminer. Illustrasjon: Salcape

Han er innleid prosjektleder for renseprosjektet i familieselskapet. Som de fleste unge ingeniører, er de svært klar over at verden og atmosfæren er endelig og at vi må endre måten vi bruker ressurser og slipper ut klimagasser.

– Det at det er vanskelig å bli kvitt CO2 kan ikke hindre oss i å rense. På sikt vil det komme løsninger på dette. Hvis vi går i gang med renseprosjektet, kan det bli aktuelt å snakke med for eksempel de som jobber med renseanlegget på Klemetsrud. Der har de planlagt å sende gassen med båt for injeksjon i Nordsjøen, sier Margrethe Ollendorff Lien.

Samtidig med at de jobber med teknologien og mulig bygging av pilotanlegg, undersøker Feiring Asfalt om det er mulig å få støtte til å etablere renseteknologien som vil gi landets mest klimavennlige asfalt.

Teknologien

Salcape har jobbet med design av anlegget i sommer sammen med IFE og Tel-Tek som de omtaler som neste generasjons renseteknologi.

– Fordelen med vår prosess er at selve anlegget blir mye mindre enn et basert på aminer. Det er heller ikke basert på giftige absorbenter, og de vi stoffene vi bruker er svært billige. I tillegg er prosessen er designet for svært effektiv resirkulering av saltabsorbenten, men hvis det er svært mye partikler i avgassene så må en del byttes ut. Vi ser også på andre litt dyrere kjemikalier som gir samme effekt, men med potensielt langt mindre behov for termisk energi, sier Lid Scharff.

Kalsiumlooping: Salcapes teknologi bruker CaO løst i flytende salt for å absorbere CO 2 . Da dannes CaCO 3  som gir fra seg CO 2 -gassen når løsningen varmes opp.
Kalsiumlooping: Salcapes teknologi bruker CaO løst i flytende salt for å absorbere CO2. Da dannes CaCO3 som gir fra seg CO2-gassen når løsningen varmes opp. Illustrrasjon: Salcape

I forhold til en aminprosess, bruker saltprosessen litt mer termisk energi. Til gjengjeld klarer den seg med mye mindre strøm.

I de produksjonsanleggene prosessen er tiltenkt er det ofte nok overskuddsenergi til å drive selve renseprosessen, og da blir den også veldig billig i drift.

– Vi er en familieeid bedrift og det betyr at vi slipper å ta hensyn til en masse aksjeeiere som kun er opptatt av neste kvartalsresultat. Det gjør at vi kan ta raskere beslutninger samtidig som vi kan planlegge svært langt inn i fremtiden. Vi tror vi kan beslutte hvorvidt vi skal bygge CO2-renseanlegget med Salcapes teknologi i inneværende år. Selv om dette vil rense et relativt lite punktutslipp håper vi å gi et lite bidrag til å drive utviklingen i riktig retning. Vi ser jo også på andre ting vi kan påvirke, slik som å få endret regelverket som begrenser gjenbruk av asfalt. Det er få argumenter for å ikke løse opp i slike begrensinger så lenge vi ivaretar kvalitet. Det vil redusere CO2-utslippene her i landet, men også spare andre ressurser, sier Margrethe Ollendorff Lien.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå