KRAFT

Vil bruke kvotepenger på jernbane

Bybane i Stavanger er ett eksempel på hva klimakvotepengene kan gå til, mener Venstre.
Bybane i Stavanger er ett eksempel på hva klimakvotepengene kan gå til, mener Venstre.
Camilla Aadland
11. mai 2010 - 11:09

– Klimakvotepengene har vært Stoltenbergs miljøtrumfkort. I revidert kutter de pengene til klimakvoter med nærmere 80 prosent. Regjeringen har ingen plan for bruken av klimakvotepengene. La oss bruke dem på å ruste opp jernbanen, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden i en pressemelding.– Jernbanen et viktig tiltak

Bevilgningen til kjøp av klimakvoter foreslås redusert med 1085 millioner kroner i revidert budsjett.

– Vi bruker en liten brøkdel av klimakvotepengene samtidig som jernbanen forfaller. Vi bør bruke klimakvotepenger på fornuftige miljøtiltak, og jernbanen er et slikt viktig tiltak. Det er behov for milliardbeløp til oppgradering av jernbanenettet på Østlandet, mens det i regjeringens planer bare er satt som mål å oppgradere deler av anleggene, sier Tenden.Bybanen et eksempel

Hun mener klimakvotepengene i større grad må gå til omfattende kollektivsatsinger og nevner jernbane- og bybaneløsninger i Stavanger, Bergen og Fornebu som eksempler.

– Dette er fremtidsrettede prosjekter som man kan se i sammenheng med bruk av klimakvotepenger, sier hun.Les mer: 1 milliard mindre til klimakvoter

Les mer om: