Vil bruke jernbanenettet til strøm

Vil bruke jernbanenettet til strøm
Togbanen kan etter hvert bli brukt også til strøm i Tyskland, skal vi tro den tyske regjeringen. Bilde: Jordi Pereda

Tysklands planer om å erstatte atomkraft med fornybar energi krever et massivt utbygd kraftnett. Siden mange av innbyggerne er mot nye kraftlinjer, foreslår den tyske regjeringen at Deutsche Bahn skal transportere strøm fra nord til syd, skriver danske Ingeniøren.

Politikerne håper å det er mulig å bruke de tyske statsbaners høyspentnett.

Stor motstand mot master

Et tysk atomstopp i kombinasjon med en storstilt satsing på vindkraft i Nord-Tyskland vil kreve en massiv utbygging av det tyske elnettet. Kraften må transporteres til de store by- og industrisentrene i Sør-Tyskland.

Selv om mange tyskere presser på for å få mer miljøvennlig energi, er motstanden mot å få høyspentmaster i sin egen ”bakgård” stor. Akkurat som i Norge vekker dette stor debatt.

Pilotprosjekt

Regjeringen håper at den kan forhindre mange slike konflikter ved å implementere DBs eksisterende høyspentnett i planene for en ny energiinfrastruktur.

Forslaget støttes av flere ministre og den tyske EU-energikommissæren, som håper at dette kan bli et pilotprosjekt for Europa.

DBs nett er 7.800 kilometer langt. I Tyskland har kun energikonsernet RWE et mer omfattende nett. Hittil har det kun vært brukt av det statseide konsernet.

Modifikasjoner

Hvis det nå også skal forsyne private husholdninger og industrien, blir det ifølge eksperter nødvendig å gjennomføre en rekke modifikasjoner. Spenningen må blant annet tilpasses landets øvrige elnett.

I et visst omfang må det etableres høyere master og trekkes nye kabler.

Ifølge Der Spiegel forventer DB’s datterselskap DB Energie ekstra inntjeningsmuligheter som følge av utbyggingen. Konsernets øverste sjef, Rüdiger Grube, frykter derimot omfattende ekstrakostnader for DB.

Les mer om: