Vil bruke hydrogen til å varme stål og lage metanol i Mo i Rana

– Dette er midt i det EUs hydrogenstrategi legger opp til.

Vil bruke hydrogen til å varme stål og lage metanol i Mo i Rana
Her blir stålet valset i Mo i Rana. Celsa vil drive ovnen som varmer stålet før valsing med hydrogen. Foto: Bjørn Leirvik/Celsa Nordic

Ovnene til Celsa i Mo i Rana smelter stål tilsvarende to Eiffeltårn i uken. Totalt 700.000 tonn stål i året som kommer fra gamle biler og fartøy og blir til ameringstål. Nå er ambisjonen å drive deler av anlegget med hydrogen istedenfor kullos og olje.