Vil bruke 21 milliarder kroner på atomopprydding. Kostnadene kan bli enda høyere

Å rydde opp i det norske atomavfallet koster 21 milliarder. Næringsminister Iselin Nybø innrømmer at saken er vanskelig.

Vil bruke 21 milliarder kroner på atomopprydding. Kostnadene kan bli enda høyere
Bildet er fra atomreaktoren på Kjeller. Å rive atomanleggene på Kjeller kan koste opp mot 4 milliarder kroner. Foto: Eirik Helland Urke

50 år med atomforskning er slutt. Nå skal Haldenreaktoren og Kjeller-reaktoren rives og det brukte atombrenselet deponeres. Kostnadene for å rydde opp er beregnet til 21 milliarder kroner, mener regjeringen.