KRAFT

Vil bremse satsingen på biodrivstoff

VIl ØKE OVERVÅKNINGEN:  Vi må bli bedre forberedt på endringene i havet som kommer til å skje, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).
VIl ØKE OVERVÅKNINGEN: Vi må bli bedre forberedt på endringene i havet som kommer til å skje, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Bilde: Scanpix
Jannicke Nilsen
29. mai 2008 - 09:12

Statens forurensingstilsyn fraråder å følge den vedtatte satsingen på biodrivstoff.

Full brems

I Klimaforliket går regjeringspartiene, Høyre, Venstre og Krf inn for en gradvis opptrapping til 5 prosent innblanding av biodrivstoff i 2009.

Bakgrunnen er at klimautslippene fra veitrafikken er forventet å øke fra rundt 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter til cirka 13,6 millioner tonn i 2020, dersom det ikke gjennomføres tiltak.

Nå har SFT hatt et forslag til omsetningspåbud på høring, og konklusjonen er klar: SFT vil kun anbefale et omsetningskrav på 2 prosent fra 2009.

Dette tilsvarer den innblandingsprosenten som biodrivstoff vil ha allerede i år.

Etisk vanskelig

- Det er usikkerhet og til dels faglig uenighet om miljøeffektene ved produksjon og bruk av biodrivstoff. Konsekvensene for matvarepriser og forsyningssikkerhet for mat er kompliserte og etisk vanskelige spørsmål. Derfor synes vi det er lurt å gå mer skrittvis fram og arbeide for framstilling av best mulig biodrivstoff, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Miljø- og bistandsminister Erik Solheim vil høre på rådene, men gir ingen garanti for at han vil følge dem.

Skal vurdere

- Vi vil selvfølgelig ta hensyn til SFTs faglige anbefaling og de innkomne høringsuttalelsene, men regjeringen tar uansett denne saken opp til en selvstendig og bred vurdering. Jeg finner det naturlig å ta kontakt med partene i klimaforliket på Stortinget i denne prosessen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøverndepartementet skal nå gå igjennom høringssvarene og SFTs anbefaling før saken diskuteres i regjeringen.

- En seier

Frps energi- og klimapolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen tar SFTs anbefaling som en seier.

- SFTs anbefaling gir FrP rett i vår kritikk mot stortingsflertallets politikk. Stortingsflertallets biodrivstoffkrav var alt for optimistiske. Jeg forventer at SFTs anbefaling følges opp av regjeringen, sier Ketil Solvik-Olsen, energi- og klimapolitisk talsmann i FrP, som mener saken må være pinlig for miljøvernministeren.

EU-krav

SFTs plan er imidlertid at kravet skal trappes opp gradvis så snart europeiske krav til klimaeffekt og kriterier for bærekraftig produksjon for biodrivstoff er på plass.

Den skrittvise tilnærmingen anbefales også for å kunne arbeide mot fremstilling av biodrivstoff som i så liten grad som mulig får konsekvenser for matvarepriser og forsyningssikkerhet.

Krav til oljeselskapene

SFT foreslår også at det stilles krav til oljeselskapene om at de rapporterer klimagevinst og miljøeffekter ved biodrivstoffet de omsetter.

- Dette vil øke kunnskapen om klimaeffekter og gi alle brukere av biodrivstoff innsikt i hva slags biodrivstoff de kjøper og hva det enkelte oljeselskap omsetter. Det vil også stimulere til å bruke det beste biodrivstoffet både for miljømessig og sosiale effekter, sier SFT-direktøren.

Vil vente

FrP ønsker også en satsing på biodrivstoff, men vil bruke tid på teknologiutvikling og vente til 2. generasjon biodrivstoff er klart for markedet.

- Satsingen på biodrivstoff må gjøres på en skikkelig måte, slik at det faktisk har en energi- og miljønytte. Derfor må vi utvikle biodrivstoff basert på avfall samt få på plass en sertifiseringsordning, fremfor å ta i bruk 1. generasjons biodrivstoff basert på mat, sier Solvik-Olsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.