Vil beholde sykehuset på Øya

NTNU-rektor Eivind Hiis Hauge innkalte kollegiet til et hastemøte om saken før helgen. For NTNU har lokaliseringen av sykehuset vært et dilemma, fordi mange i universitetsmiljøet ønsket å samle hele universitetet sentrumsnært når alternativet forelå. Samtidig viser en nylig gjennomført uformell undersøkelse blant 700 ansatte ved St.Olafs hospital (tidligere Regionsykehuset i Trondheim, RiT) at de sykehusansatte ønsker å flytte hele sykehuset til Dragvoll.

NTNU mener kostnadsoverslagene i utredningen om stedsvalg er for usikker og tviler på fremdriften av et nytt byggeprosjekt på Dragvoll. De frykter også at en lang periode med mellomløsninger vil påvirke konkurranseevnen både når det gjelder rekruttering av studenter og ansatte.

NTNU er også bekymret for at en debatt om universitetes strategi tar utgangspunkt i lokalisering av et sykehus og at premissene dermed blir helt feil. Kollegiet mener en flytting av det medisinske faktultet til Dragvoll vil være uheldig både for universitetet og forskningsmiljøet. NTNU ønsker derfor å arbeide for en løsning der man beholder unviersitetssykehuset på Øya og etter hvert flytter historisk-filosofisk fakultet (HF) og fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) nærmere Gløshaugen, der NTNU i dag har hovedsete.

Høringsuttalelsen ble vedtatt mot stemmene til de to studentrepresentantene og representanten for de teknisk-administrative ansatte.

(vn)

Les mer om: