ARKIVNYHETER

Vil avvente vedtak om oljeutvinning

Arne Asphjell
5. juni 2009 - 22:08
TRONDHEIM: Spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen avslørte at det er markerte fronter i representantskapet. Det var påfallende at de som talte varmt for å fortsette oljevirksomheten i nord, snakket rogalandsdialekt, mens de som var skeptiske, representerte de nordligste fylkene. Skillet gikk også mellom det man kan kalle industriteknologer og fagfolk med basis i naturfag.

Lokal forankring

- Vi har kanskje nok teknologisk kunnskap til å videreføre oljeaktiviteten i nord, men dette dreier seg om mer enn teknologi og vet vi nok om konsekvensene aktiviteten kan få for natur, fiske og dyreliv, var spørsmål som ble stilt.- Det er viktig at denne debatten har lokal forankring, mente representanter fra de nordlige fylkene, og beklaget at Nord-Norge ikke er representert i Teknas hovedstyre. Aktiviteter i nord blir sentralt i årene som kommer, og kanskje vi burde få et eget nordområdeutvalg, ble det hevdet.Teknologioptimisme

- Vi må vise mot og nytenking. Vi er en nasjon av teknologioptimister, agiterte Svein Helge Lea på umiskjennelig rogalandsmål.– Vi skal ikke være hverken teknologioptimister eller pessimister, men realister, konkluderte en annen.Et siste avsnitt i forslaget til uttalelse som omhandlet satsing på fornybar energi, vakte mye debatt.- Dette avsnittet må ut, det er ikke relevant i denne sammenhengen, tordnet Hans Spilde fra Tekna Stavanger.

- Avsnittet om fornybar energi gjør dette til to resolusjoner i en, mente en annen.Ordkløveri

Som alltid når uttalelser skal vedtas, havner man i en debatt om ord. En mente at det var feil å skrive oljeutvinning - prøveboring er det som er aktuelt i første omgang.- Betegnelsen fornybar energi er overfokusert, mente professor Jon Samseth. Samseth, som også sto bak et forslag om at ”Tekna skal omtale kjernekraft som et likeverdig alternativ til andre klimanøytrale energikilder”, ville heller bruke betegnelsen ikke-fossil energi.

Vedtatt med 70 prosent

Etter at komiteen, forsterket med Hans Spilde, hadde jobbet i 20 minutter med å lage en modifisert uttalelse, ble det 70 prosent stemmer for følgende formulering:

"Tekna mener at beslutningen om utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen må utsettes til den reviderte forvaltningsplanen foreligger i 2010/2011.Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er svært sårbare. Det stiller krav til bærekraftig forvaltning av viktige naturressurser som olje og fisk. Tekna mener at kunnskapsgrunnlaget er for tynt til at det vil være forsvarlig å åpne for oljeutvinning nå.Olje- og gassvirksomhet må vurderes ut fra den risiko virksomheten medfører for miljøet. Samtidig må det stilles tilsvarende strenge krav til annen næringsvirksomhet og sjøtransport i nord. Oljevernberedskap, krav til sikkerhet og kontroll bør forsterkes. En forutsetning for å tillate utvinning er at vi med sikkerhet kan fastslå at dette ikke truer verdifulle fiskerier og unike økosystemer."

Fornybar energi

Til slutt ble det votert om avsnittet om fornybar energi skulle være med i uttalelsen:Tekna mener at satsingen på fornybar energi bør styrkes kraftig, uavhengig av beslutningen om oljeutvinning i nord. Norsk klimapolitikk mangler troverdighet når vi sammenlikner vår egen satsing med det de andre nordiske landene gjør innenfor fornybar energi.

For å utvikle denne næringen, må myndighetenes satsing på forskning og utvikling økes. Rammevilkårene for private aktører innen fornybar energi må være verdensledende hvis Norge også etter oljealderen skal være en ledende energinasjon.Det falt med knapp margin: 52,4 prosent var mot.

Pro-petroleums gruppe avvist

En pro-petroleumgruppe jobbet også i pausen med et forslag til uttalelse, og det vakte en viss murring i salen da dette ble avvist av ordstyrer.

– Vi kan ikke ta nye forslag etter at debatten er avsluttet, var hans konklusjon.Bildetekster:Stavangerpåvirkning: Hans Spilde (t.h.) fra Tekna Stavanger kom med de sterkeste innvendingene til redaksjonskomiteens forslag til uttalelse. Derfor ble han invitert med til å snekre på et modifisert forslag sammen med komiteen. – Dere må lytte til forsamlingen, sa han. – De vil ikke ha to resolusjoner i en, avsnittet om fornybar energi må bort. Fra venstre rundt bordet: Erik Strøm, Generalsekretariatet, Bjørn Olav Bakken, Oslo avdeling, Thomas Føre, Fagavdelingen og Tore Westhrin, kommunikasjonsdirektør.

Oppvarmingen til oljedebatten skjedde på en ”politisk kafé” kvelden i forveien. Lars Christian Alsvik (i midten), fagsjef i Oljearbeidernes Landsforbund, hevdet at nå er det så lenge siden vi har funnet olje på norsk sokkel (Ormen Lange 1987), at hvis vi skal bevare vår offshorekompetanse må vi åpne opp for nye felt. Naturvernforbundets Lars Haltbrekken (t.h.) vil heller at denne kompetansen skal bli brukt til å utvikle fornybar energi, bl.a. vindmøller til havs. Debattleder er kommunikasjonsdirektør i Tekna, Terje Westhrin (t.v.).Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.