OLJE OG GASS

Vil avskaffe TFO-ordning

Lederne av miljøvernorganisasjoner, deriblant Fredric Hauge og Bellona, har gått sammen for å avskaffe TFO-ordningen.
Lederne av miljøvernorganisasjoner, deriblant Fredric Hauge og Bellona, har gått sammen for å avskaffe TFO-ordningen. Bilde: Ståle Andersen
Maiken Ree
7. des. 2011 - 13:00

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF, Greenpeace og Bellona har gått sammen om å skrive en svært kritisk høringsuttalelse til regjeringens forslag om å utvide TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder).

– Vi mener at TFO-ordningen må avskaffes som tildelingsmekanisme på norsk sokkel. Ordningen ignorerer miljøfaglige råd, skader norsk natur som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skulle beskytte, og undergraver systemet for helhetlig havmiljøforvaltning som den norske regjeringen fremhever internasjonalt, skriver de fem organisasjonene i sin uttalelse.

Bellona-rådgiver, Sigurd Enge, sier at organisasjonenes felles uttalelse understreker hvor viktig de synes det er med avskaffelsen av TFO-ordningen.

– Blankofullmakt til oljebyråkratene

Ingen reell rett

De påpeker at hele 40 prosent av tildelingene som er gjort gjennom TFO er gjort i blokker hvor miljøfaglige institusjoner har hatt innvendinger.

Regjeringen har foreslått å endre TFO-ordningen, hvor blant annet høringer er et nytt element. Miljøvernorganisasjonene mener likevel at høringsretten ikke er reell.

– Den nye ordningen med høringen representerer slik vi ser det ikke en reell høringsrett med de begrensningene som er satt for innspill. Vi mener også det er problematisk at denne runden gjennomføres før stortingsmeldingen er behandlet i Stortinget, skriver de.

– Riksrevisjonen må undersøke TFO-utlysningen

Ingen grenser for modenhet

Det refereres til Stortingsmelding nr. 28, eller oljemeldingen.

I oljemeldingen heter det at “ de modne områdene omfatter i dag store deler av Nordsjøen, de østlige og sørlige delene av Norskehavet og mesteparten av Barentshavet sør”.

En del av kritikken fra miljøvernerne går på at det i praksis ikke finnes noen grenser for hvor TFO-tildelingen kan utvides til.

Er dette en miljøseier?

Klif har advart

– I praksis kan TFO utvides til hele sokkelen, unntatt de områdene som regjeringen gjennom forvaltningsplanen holder stengt for oljeboring. Det er ikke noe kart eller tydelige grenser for hvilke områder Olje- og energidepartementet mener dette omfatter i dag. De nye føringene gjennom petroleumsmeldingen gir OED svært stor frihet til å vurdere hva som er modent og ikke, skriver de i sin høringsuttalelse.

Både Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i flere tilfeller advart mot åpning av blokker som er lyst ut som TFO-områder.

Nordland V i TFO

I oljemeldingen ble det blant annet gitt tilgang på blokkene i området som kalles Nordland V. Dette er et av de viktigste gyteområdene for Lofotskreien, og et eventuelt oljeutslipp her vil gi større miljøkonsekvenser enn utenfor Lofoten og Senja.

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) advarer mot å gi industrien tilgang til Nordland V på grunn av at området er et av de mest sårbare på norsk sokkel.

Likestilt ordning

– Blokkene ble ut fra miljøhensyn frarådet utlyst av Klif i 2008. Dette fordi de ligger helt opptil grensen til Nordland VI som vil kunne bli påvirket ved en større akutthendelse. Området anses som sårbart blant annet fordi det er hovedgyteområde for norsk-arktisk torsk. At regjerningen nå innlemmer området i TFO-ordningen må vi ta til etterretning, sa Hanne M. Øren, leder for petroleumsseksjonen i Klif, tidligere i år.

TFO var i utgangspunktet ment som et supplement til ordinære konsesjonsrunder, men regjeringen har foreslått at de to tildelingsordningene skal være likestilt.

Lofoten og Vesterålen: <br/> – Varig vern ikke aktuelt

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.