(Bilde: Teac)

Viktige teknologimeldinger - lytt til radio

Odd Richard Valmot intevjues av Lise Askvik i programposten Fornøyelig formiddag.

Lydfilene er i mp3-format og kan spilles av i de fleste avspillingsprogram.

Vi supplerer med flere innslag etter hvert som de har gått på lufta.

Gjengis med tillatelse fra P4 .