ENERGI

Viktig kraft fra små verk

Leif Haaland
15. jan. 2004 - 08:00

Små bekker som drev en liten gårdskvern i gamle dager kan komme til heder og verdighet igjen.

Med økende kraftpriser og en uro for kraftkrise blir det stadig mer interessant å utnytte energien fra bekker og mindre elver.

Ny og rimeligere teknologi gjør det også mer attraktivt å bygge ut småkraftverk.

Konsesjonsbehandlingen for småkraftverk er forenklet. Det gir raskere saksbehandling for småkraftutbyggerne. Regjeringen foreslår å heve grensen for grunnrente- og naturressursskatt. Det kan bety at verk med installert effekt under 5 MW slipper unna disse skattene.

Kartlegging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) holder på med en ressurskartlegging av potensialet for små kraftverk i Norge.

- Kartleggingen ventes å være klar til sommeren, sier seniorrådgiver Hallvard Stensby i NVE. Oversikten baseres på digitale kart og GIS. Den vil også vise hva som er realistisk å bygge ut med dagens teknologi og energipriser.

Det er snakk om tre kategorier kraftverk: Små kraftverk mellom 10.000 og 1000 kW, minikraftverk fra 1000 til 100 kW. Er det under 100 kW installert effekt, brukes betegnelsen mikrokraftverk.

Mange kommuner tror at den ekstra inntekten små kraftverk gir utbyggeren, kan motvirke utflytting. Over 500 grunneiere kan tenke seg å sette opp private kraftverk på egen eiendom.

Kraftbønder

Landbruksdepartementet er positiv til småskala kraftverk som en del av bondens næringsgrunnlag. Det er mange aktører i markedet. Småkraft AS eies av Skagerak Energi, Hedmark Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi og Statkraft SF med en femdel hver.

Målet er å bygge ut 2,5 TWh de kommende ti årene. Selskapet ser særlig et stort utbyggingspotensial i Nordland og på Nordvestlandet.

Grunneieren vil ikke komme dårlig ut, mener ledelsen i Småkraft AS. De ser for seg en rekke ulike samarbeidsmodeller. De kan bygge ut sammen med grunneieren, som beholder eiendomsretten til fallet.

Etter en avtaleperiode kan grunneier overta kraftverket. I hele perioden vil han få næringsinntekt av verket. Grunneieren kan delta i både bygging og drift av kraftverket, Menbehøver ikke ta noen som helst risiko dersom han ikke ønsker det.

Forsyningssikkerhet

Den norske kraftbransjens hovedoppgave er blant annet å sikre trygg kraftforsyning til norske kunder, hevder Teknba (tidligere NIF). I dag er det en betydelig underbalanse i innenlandsk kraftproduksjon. Tekna vil blant annet trygge forsyningen med utbygging av ny produksjonskapasitet.

NITO arrangerer årvisse grunnkurs om bygging og drift av små kraftverk med ytelser fra en til ti MW. Der vektlegges regelverk, konsesjon, tekniske løsninger og lønnsomhet. Likeså vedlikehold og praktiske driftserfaringer.

I tillegg arrangerer NITO en rundreise der deltakerne får oppleve småkraftverk i praksis.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.