Viken foreslår å bruke 1,1 milliard på  drift og vedlikehold av fylkesveiene i 22-budsjettet

I tillegg kommer tiltak finansiert av belønningsmidler fra staten og bompengeinntekter på om lag 1,5 milliarder kroner.

Fylkesrådleder for Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap)
Fylkesrådleder for Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap) Foto: Morten Brakestad
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
29. okt. 2021 - 01:34

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune foreslår i sitt budsjett å prioritere vedlikehold av fylkesveinettet. Til drift og vedlikehold av fylkesveinettet for 2022 foreslås det 1,1 milliard kroner. Det foreslås det å bruke nærmere 853 millioner kroner til investeringstiltak på fylkesveinettet i 2022.

– Investeringsprosjektene er spredt rundt i fylket og omfatter blant annet utbedringer av fylkesveinettet, investeringer i gang- og sykkelveier og andre trafikksikkerhetstiltak, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Total budsjettramme til drift og vedlikehold av fylkesveinettet i Viken er for 2022 foreslått satt til 1,1 milliarder kroner. Dette representerer tilnærmet videreføring av ramme fra 2021.

Driftskontraktene tar det meste av rammen

Rammen for drift av fylkesveinettet er foreslått til 762,4 mill. kr. Av dette utgjør faste driftskontrakter den klart største posten med 705 mill. kr. Driftskontraktene representerer i hovedsak en bundet utgift i kontraktsperioden. Driftskontraktene og noen av vedlikeholdskontraktene er flerårige og omfatter både riks- og fylkesveier.

Viken jobber videre med å fornye kontraktsporteføljen, og vil på sikt kun ha driftskontrakter for fylkesveier.

De faste driftskontraktene omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre
vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Kontraktene omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap med hensyn til vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og andre oppgaver som er nødvendig for drift og vedlikehold av veinettet.

Bruker håndbok R610 som standard

Standard for drift og vedlikehold som har vært lagt til grunn for Vikens driftskontrakter er Statens vegvesen sin håndbok R610. Håndboken angir krav til funksjon og tilstand for objekter og krav til utførelse av drift og vedlikehold.

Viken fylkeskommune har i handlingsprogram samferdsel (2022- 2025) beskrevet en ny strategi for driftskontrakter for Viken, samt en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Viken fylkeskommune sier i budsjettforslaget at de legger vekt på å ta vare på veikapitalen og redusere vedlikeholdsetterslep på prioriterte fylkesveier.

Den foreslåtte rammen til veivedlikehold på 371,4 mill. kr innebærer at poster som bruvedlikehold, veimerking og midler til dekkelegging videreføres på om lag samme nivå i 2022 sammenlignet med 2021.

Mindre fra statsbudsjettet

I 2021 mottar Viken i tillegg om lag 41 mill. kr i statlig tilskudd til vedlikehold av fylkesvei. I regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2022 er Viken tildelt 29,8 mill. kr i
statlige tilskudd til generelt vedlikehold av fylkesvei.

Sammen med planlagte utbedrings- og forfallsinnhentingsprosjekter på investering, forventes det at driftsbudsjettet bidrar til forfallsinnhenting på prioriterte veistrekninger i 2022. Disponeringen av det statlige tilskuddet, herunder om midlene skal gå til drifts- eller investeringstiltak, vil bli vurdert når det er klart hvilke føringer staten legger for bruken av midlene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.