Viftesystem sparer energi

  • arkivnyheter
Et nytt viftesystem som drives og styres av energieffektive ABB motorer og frekvensomformere, har redusert den årlige energiregningen ved et sykehus i Sverige med over 2,7 millioner kroner, og reduserte utgiftene til vedlikehold av vifter med 90 prosent.

Ved å skifte et gammelt og ineffektivt viftesystem med 30 nye vifter som drives og styres av EFF1-motorer med høy virkningsgrad fra ABB og ACH550 standard frekvensomformere, reduserte sykehuset energiforbruket for hver vifte med nesten 30 prosent, fra 65,2 kilowatt (kW) til 46,4 kW. ABB EFF1-motorene er klassifisert i høyeste effektivitetskategori for motorer solgt i Europa. De gir høye energiinnsparinger, er meget pålitelige og taper lite energi i form av varme, blir det opplyst. De kan drives ved mye lavere temperaturer ved full belastning enn modeller med lav effektivitet. (I dag leveres IE2 eller IE3 klasse motorer).