Videomøte: Innspillsmøte om nye regler for vindkraft 

Olje- og energidepartementet inviterer til videomøte om konsesjonsbehandling av vindkraft, hvor berørte parter kommer med sine innspill

Videomøte: Innspillsmøte om nye regler for vindkraft 
Foto: Kimm Saatvedt

Olje- og energidepartementet inviterer til videomøte om konsesjonsbehandling av vindkraft, hvor berørte parter kommer med sine innspill. Møtet er en del av arbeidet med stortingsmeldingen om vindkraft på land.

Olje- og energidepartementet arbeider nå med en stortingsmelding om forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. 

Etter det siste årets rabalder rundt vindkraft, har både NVE og regjeringen varslet innstramminger i det norske vindkraftregimet. NVE har lagt fram en lang rekke forslag til hvordan søknadsbehandlingen og vilkårene for vindkraft kan bli bedre:

  • Kreve at vindkraftverket skal settes i drift maks fem år etter at endelig vedtak er gitt
  • Fastsette maksimal høyde på vindturbinene i konsesjonen
  • Regionvis behandling av meldinger og søknader
  • Utrede naturressursskatt, arealavgift, ordninger for medeierskap og kompensasjon til naboer
  • Endre energiloven for å kunne gi avslag tidligere i prosessen enn i dag