OLJE OG GASS

Victoria skuffer

DYRT: Det kostet 1,34 milliarder kroner for å bore en brønn i Victoria-feltet med riggen West Poenix.
DYRT: Det kostet 1,34 milliarder kroner for å bore en brønn i Victoria-feltet med riggen West Poenix. Bilde: Mimikk
Ole K. Helgesen
17. sep. 2009 - 08:53

Victoria

Reservoaret ligger hele 5500 meter under havbunnen. Der er trykket over 800 bar, noe som er fire- fem ganger høyere enn de fleste andre reservoarene på sokkelen. Temperaturen er ekstreme 200 grader. Avgrensningsbrønnen på Victoria ble utført med riggen West Phoenix. Brønnen kostet 1,3 milliarder kroner.

Fakta:

-Det største ikke-utbygde gassfunnet på norsk sokkel.

-Ble ikke testet da det ble funnet i 2000

-Stor utstrekning: 150 km 2

-Høyt CO 2-innhold, ca. 10 prosent

-Deler av reservoaret er tett, noe som gjør det vanskelig å produsere

-Høyt trykk og temperatur: Over 800 bar og 200 grader celsius

-Mangler infrastrukturkapasitet for gassevakuering

Komplisert

Victoria byr på store utfordringer med svært høyt trykk og temperatur, og brønnen bekreftet at det er et komplisert funn.

– Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Datainnsamlingen omfatter om lag 230 meter med kjernemateriale. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder nær 90 prosent metan og 10 prosent karbondioksid, melder OD.

Funnet ble påvist i 2000 i nedre til midtre jura reservoarbergarter, og ligger om lag 22 kilometer nordvest av Heidrunfeltet. Hensikten med brønn 6509/1 var å avgrense funnet 6506/6-1. Brønnen påtraff gass i nedre til midtre jura reservoarbergarter (Tilje- og Ileformasjonen) og nærmere avgrensing av funnet ble gjort under utfordrende reservoarforhold med høyt trykk og høy temperatur.

Total har nylig avsluttet boringen av en avgrensningsbrønn på gassfunnet Victoria. Før boringen var ressursanslaget 89 milliarder Sm3 utvinnbar gass, og Victoria ble regnet som Norges største uutbygde gassfunn. Men nå melder Oljedirektoratet at funnet trolig bare inneholder mellom 20 til 60 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

– Resultatet er naturligvis skuffende. Nå er det viktig at operatøren får tid og arbeidsro til å analysere prøver og data for å finne ut hva dette betyr, kommenterer Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Total skuffet

Informasjonssjef i Total, Dag Olaf Ringe, sier selskapet er skuffet over resultatet.

- Vi hadde håpet på et bedre resultat, og forventingene våre er ikke innfridde. Men det er viktig å understreke at det er betydelig usikkerhet knyttet til feltet.

Han sier det skal gjøres grundige analyser før selskapet kan si om det blir en feltutbygging.

–Vi har fått noen svar, men vi har naturligvis flere spørsmål i tiden som kommer. Brønnen bekrefter at Victoria er et komplisert felt med høyt trykk og høy temperatur. Jeg kan ikke si noe om hva som vil skje videre. Dette vil vi avklare med de andre partnerene nå vi har gjennomført analysene.Konsekvenser for andre felt

OD melder at resultatet vil få konsekvenser for utviklingen i Norskehavet. Det har vært knyttet stor interesse til Totals avgrensningsbrønn fordi resultatet er være avgjørende for utviklingen av denne delen av Norskehavet. – Sannsynligvis vil det skuffende resultatet føre til at utviklingen tar lenger tid enn tidligere antatt, ifølge OD.

Det er gjort flere gassfunn i Norskehavet, blant andre ”Luva”, ”Onyx”, ”Marulk” og ”Gro”. Imidlertid er det lite infrastruktur i Norskehavet sammenlignet med Nordsjøen, og de to gassrørledningene som knytter Norskehavet til kontinentet, Åsgard Transport og Langeled, har begrenset kapasitet de nærmeste årene.

– Det er ressursgrunnlaget som avgjør om det vil være lønnsomt å utvikle et funn, selvstendig eller i sammenheng med andre nærliggende funn. Oljedirektoratet mener at området må utforskes bedre og at det må bores flere brønner før man kan ta stilling til eventuell utbygging og investering i ny infrastruktur, sier Eriksen i en melding.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.