FYLKESVEI

ViaNova skal planlegge nye Kirkeveien i Ski - veiprosjekt til 500 millioner kroner

Viken fylkeskommune signerte før jul en kontrakt på 22 millioner kroner, for prosjektering av Kirkeveien i Ski sentrum. I januar 2023 vil rådgivningsselskapet ViaNova begynne sitt arbeid, slik at utbygging vil være mulig fra 2024.

På bilde fra venstre: Bjørn Thoen, prosjekteringsleder Viken fylkeskommune, Dag Atle Tangen, oppdragsleder ViaNova , Dan Paulsen, seksjonsleder utbygging 3 og Asbjørn Hagen, prosjekteringsleder ViaNova ​
På bilde fra venstre: Bjørn Thoen, prosjekteringsleder Viken fylkeskommune, Dag Atle Tangen, oppdragsleder ViaNova , Dan Paulsen, seksjonsleder utbygging 3 og Asbjørn Hagen, prosjekteringsleder ViaNova ​ Foto: Viken fylkeskommune
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
27. des. 2022 - 12:23

Det er et stort prosjekt som er under oppseiling i Ski, med en anslått kostnadsramme på 500 millioner kroner, noe som i stor grad vil bidra til sentrumsutviklingen sammen med oppføring av ny videregående skole.

Etter at reguleringsplanen for Kirkeveien ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo i desember 2021, er arbeidet med prosjektering neste steg på veien mot byggestart.

Mål om levende bygate

– Målet er at Kirkeveien skal fremstå som en levende bygate, med god fremkommelighet for kollektivtrafikk og myke trafikanter, sier prosjektleder Bjørn Aage Innstrand i Viken fylkeskommune.

Han opplyser at det var fire firmaer som meldte interesse for oppdraget som både omfatter prosjektering og byggeteknisk oppfølging i den påfølgende anleggsperioden som ventes å komme i perioden 2024-2026.

Samler alt i et kryss

Fylkesvei 152 Kirkeveien er del av fylkesveinettet i Ski og ligger rett nord for dagens sentrumsområde. Den begynner i krysset ved Jernbaneveien/Nordbyveien bru, og går deretter østover forbi den nye videregående skolen i retning Ski kirke.

Etter 700 meter møter den Langhusveien og Sanderveien, i to påfølgende kryss som ligger så tett på hverandre at det her skal bygges en ny og større rundkjøring som samler all trafikken i området. 

Fylkesvei 152 Kirkeveien er del av fylkesveinettet i Ski og ligger rett nord for dagens sentrumsområde. <i>Foto:  Viken fylkeskommune</i>
Fylkesvei 152 Kirkeveien er del av fylkesveinettet i Ski og ligger rett nord for dagens sentrumsområde. Foto:  Viken fylkeskommune

Et viktig knutepunkt

– Dette er et viktig knutepunkt for trafikken i Ski, og vi vil sikre bedre framkommelighet for kollektivtrafikken og god trafikkflyt, sier prosjektleder Bjørn Aage Innstrand.

Alle veiene inn til rundkjøringen vil oppgraderes. Det gjelder ytterligere 150 meter av fylkesvei 154 Kirkeveien, østover i retning Ski kirke - samt 300 meter av fylkesvei 152 Langhusveien nord for rundkjøringen - og deler av fylkesvei 1373 Sanderveien på sørsiden.

Nye kollektivfelt

Langhusveien er i dag en ordinær fylkesvei med toveis trafikk og adskilt gang- og sykkelvei på østsiden.

For å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken inn mot Ski sentrum, skal denne fylkesveien utvides med et kollektivfelt fra holdeplassen «Ski sykehus» og 300 meter sørover til Kirkeveien.

På Kirkeveien vil det også bli 700 meter med nytt kollektivfelt i vestgående retning mot den nye togstasjonen i Ski sentrum.

Trafikksikkerhet i fokus

– Det overordnede målet er å skape et trafikksikkert, effektivt og brukervennlig gang- og sykkelveitilbud for myke trafikanter, samt å bedre forholdene for kollektivtrafikken, sier prosjektleder Bjørn Aage Innstrand.

Tiltaket skal bidra til å nå målene for trafikkutvikling i Nasjonal transportplan, Oslopakke 3 og Regional plan for areal og transport Oslo og Akershus - videreført i Samferdselsstrategi for Viken 2022-33, hvor økning i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gåing.

Knut-Ola Lunde leder utbyggingen av den norske forskningsstasjonen i Dronning Maud Land.
Les også

Skal bygge solpark i Antarktis: – Må tåle steinsprut og vind på 70 meter i sekundet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.