FORUM

Vi trenger ny energi og energieffektivisering

15. aug. 2006 - 11:27

ENERGI De siste årene har det skjedd en merkbar energieffektivisering, viser oppgaver fra Enova. Samtidig med en omfattende effektivisering, øker imidlertid elforbruket. Det er ikke vanskelig å forstå, for de senere årene har vi bl.a. hatt en nybyggingsaktivitet som har vært meget stor.

I regjeringens program for å stimulere til mer energieffektivisering og mer fornybar energi er målene for fornybar energi og energieffektivisering blitt merkbart hevet. Mens man for relativt kort tid siden sa at energieffektivisering og fornybar energi skal gi 12 TWh i perioden fra 2001 til 2010, er målene nå 30 TWh for perioden fra 2001 til 2016.

Energibrukerne mener det er fornuftig å øke målene for energieffektivisering og fornybar energi fordi det kan styrke den norske kraftbalansen. Det er viktig etter en lengre periode hvor det underliggende forbruket har økt mer enn produksjonen. Energibrukerne ser det som en klar fordel om den nye kraften i stor grad kommer fra fornybare kilder. Klimaproblematikken står stadig klarere og økte CO 2-utslipp er lite ønskelig.

Selv om målene for energieffektivisering og fornybar energi er riktige, er Energibrukerne svært usikre på om de virkemidlene som regjeringen foreslår har den styrke og det omfang som trengs. Regjeringen sier i sitt program at det årlige budsjettet for Enova skal økes fra 700 til 1500 millioner pr. år. Ifølge vindkraftutbyggere vil selv bedre vindkraftprosjektene trenge en innmatningsstøtte på 20 øre/kWh eller en investeringsstøtte på 1,25 kroner/kWh/år. Skal vi satse på innmatningsstøtte slik regjeringen foreslår, vil 20 øre/kWh forutsette at Enova bruker 200 millioner kroner av sitt årlige budsjett for hver TWh vindkraft som skal tilføres det norske elsystemet. Om vi i stedet satser på investeringsstøtte, vil det koste et engangsbeløp på 1,25 milliarder kroner pr. TWh.

Energieffektivisering har tidligere vist seg å være billigere enn energiutbygging. Energibrukerne tror imidlertid at vi i fremtiden vil få mindre resultater av slik satsing pr. investert krone fordi dette er et felt som tidligere hadde lite fokus. Energieffektiviseringen har for øvrig de siste årene blitt forsert på grunn av høye energipriser. Mange av de enkleste og beste prosjektene er derfor allerede realisert.

Arne Kjeldsen

leder i Energibrukerne

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.