– Vi må vite hvilke kulturminner som finnes

Undersøkelsene bør derfor gjennomføres før konsesjon blir gitt, mener seksjonssjef hos Riksantikvaren.

– Vi må vite hvilke kulturminner som finnes
Riksantikvaren, her representert ved riksantikvar Jørn Holme, mener kulturminneundersøkelsene bør gjennomføres før konsesjon til vindkraftutbygginger blir gitt. Bilde: Jonas Adolfsen

– Vi må vite hvilke automatisk fredede kulturminner som finnes i områdene­, sier Margrethe Ø. Tviberg, seksjonssjef for plan- og bygningslovsseksjonen hos Riksantikvaren.

Tolkning

Hun viser til at det er Riksantikvarens mandat å tolke kulturminneloven paragraf 9.

– Undersøkelsene bør derfor gjennom­føres før konsesjonen blir gitt, eller alternativt utsettes til detaljplanleggingen. Det er gitt retningslinjer fra Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet om dette.

Bakgrunn: NVE til angrep på Riksantikvaren

Nye retningslinjer

Retningslinjene for planlegging av vindkraft er under revidering.

– Det er ikke lenger krav om reguleringsplan i forbindelse med vindkraftverk, og det er ennå ikke kommet noen nye retningslinjer på plass. Vi må derfor­ forholde oss til det som foreligger.

– Har det skjedd at vindkraft­utbyggere ikke har fått utsatt gjennom­føringen av undersøkelsene?

– Man får ofte utsettelse i vindkraftsaker, særlig når det er lite potensial for funn. Vi kan benytte oss av inn­sigelsesmuligheten, hvis vi ikke vet nok om tiltaket til å vurdere mulig konflikt med kulturminner. Da blir det en klagesak i Olje- og energidepartementet.

Les også:

Norden vil flyte over av kraft

Vil ikke gi kommunene nettkompensasjon

Statnett vant over Riksantikvaren

Riksantikvaren sier nei til mastetrasé i Hardanger  

Les mer om: