Vi må snakke mer om bærekraft

Bærekraft og bærekraftig business er langt fra ferdig snakka. Snarere er det nå samtalene bør begynne. For det er ikke slik at det er for mye prat om bærekraft. Det er for lite prat – og prat fører til resultat!

Vi må snakke mer om bærekraft
Kommunikasjon er ikke bare første steg på vei mot handling, men en sentral del av selve bærekraftsarbeidet, skriver Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen. Foto: Colourbox

Møt TUs nye spaltister her.