Håkon Reisvang: IoT og kunstig intelligens

– Vi må forberede oss på kunstig intelligens

Mange i byggenæringen vil måtte omstrukturere dataene sine, mener Håkon Reisvang.

Kunstig intelligens og virtuell virkelighet er to store trender innen byggprosjektering.
Kunstig intelligens og virtuell virkelighet er to store trender innen byggprosjektering. (Skjermbilde: Multiplex / Freeform)

Mange i byggenæringen vil måtte omstrukturere dataene sine, mener Håkon Reisvang.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »
Håkon Reisvang
Håkon Reisvang skriver om digitaliseringen av byggebransjen for TU Bygg. Reisvang er sivilingeniør med bachelor i konstruksjonsteknikk og master i integrert bygningsteknologi. Til høsten påbegynner han Norges første doktorgrad om digitalisering av BAE-næringen. Han har startet to konsulentfirmaer, I4 Technology og 10x Construction.
Foto: Knut Bjørheim

Analyse. Hvis vi skal oppnå ekte digitale tvillinger, må vi inkludere programvarer for tingenes internett (IoT). Det vil si alt fra temperaturfølere til roboter, og vi må etterstrebe å få så mye ut av de ulike IoT-komponentene som mulig.

Det forutsetter at vi strukturerer de digitale tvillingene for kunstig intelligens.

Den virkelige verdien av IoT får vi når mange byggeplasser er utstyrt med drøssevis av sensorer som frembringer store datamengder. Da kan kunstige intelligenser analysere mønstre på kryss og tvers av sensorer og prosjekter. Dette vil gi næringen nye innsikter, for eksempel ved å avsløre ineffektive arbeidsmetoder på byggeplassen.

For å få til dette må vi strukturere IoT-dataene slik at den kunstige intelligensen er i stand til å dra nytte av den. Linked data er en slik måte å strukturere data på. Det vil si i graf-databaser som er leselige for maskiner. Den vanligste måten å strukturere data på i dag, er i tabeller. Det er ikke er den beste løsningen for kunstig intelligens. I hvert fall ikke for høy kunstig intelligens.

Tabellstrukturer er imidlertid bedre enn ustrukturerte og tvetydige data, som er umulig eller svært vanskelig for kunstig intelligens å nyttiggjøre seg av. Dette gjelder cirka 70 prosent av all data på internett, for eksempel er bilder, videoer, sosiale medier, vitenskapsartikler og sensordata fra IoT organisert på denne måten.

Les også

Det er min påstand at linked data-strukturering av databaser ikke bare vil være nyttig for kunstig intelligens. Det vil også kunne kurere silokulturen i bransjen vår. Båstenkningen.

Ved å konvertere databasene våre til et graf-format, som det begynner å komme gode programvarer for, vil alle aktørene i et byggeprosjekt kunne koble sammen all informasjon i en felles graf-database. Det vil være fra denne databasen at den digitale tvillingen henter ut bim-data, IoT-data og annen prosjektdata fra. Det samme gjelder kunstig intelligens, som neste PC-generasjon vil være rettet mot.

Internettets far, Sir Tim Burners Lee, har gjennom sitt firma Inrupt laget en plattform som heter Solid for å utveksle data i grafstruktur med Solid Pods. Dette er ment å bli infrastrukturen til neste generasjons internett, Web 3.0. Denne infrastrukturen har også et kjempepotensial for byggebransjen.

Her er en video som prøver å forklare hvor langt kunstig intelligens er kommet i dag:

Kunstig intelligens anno 2019.

Den såkalte femte generasjon datamaskiner fra markedsledere som IBM og Intel er bygd opp etter mønster av den menneskelige hjernens nevroner og synapser. Fordi hjerner ikke er tabeller, kan det være fornuftig å klargjøre datastrukturen for kunstig intelligent maskinvare.

Les også

De forskjellige aktørene i byggebransjen vil ha mye å vinne på å strukturere dataene i graf-databaser, da dette vil gjøre interndriften mer sammenhengende. Hvis alle aktørene i bransjen hadde gjort dette, kunne vi fått en infrastruktur der aktørene kan velge hvilke data de ønsker å dele med de ulike prosjektenes digitale tvilling.

Det sies at stordata (big data) hviler på tre pilarer eller v-er: variety, velocity og volume (variasjon, hastighet og mengde).

Vi har i dag snakket om den første v-en. Høy hastighet og lagringskapasitet er imidlertid essensielt for å etablere digitale tvillinger som fungerer i sanntid. Derfor skal neste spalte handle om 5G og skytjenester.

Forrige spalte: – Robotskannere er et forbigående stadium

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå