KLIMA

– Vi kan ikke rømme fra klimaet

Mer regn, oftere flom, flere skred. Alle disse kjente konsekvensene av klimaendringene til tross: Vi fortsetter som før og bygger ikke robust nok for et tøffere klima.

Klimaendringene vil føre til flere skred, sørpeskred, jordskred, steinskred og også kvikkleireskred, som her fra Gjerdrum. Likevel bygger vi som før, uten å ta hensyn til at bygg og infrastruktur vil møte et tøffere klima.
Klimaendringene vil føre til flere skred, sørpeskred, jordskred, steinskred og også kvikkleireskred, som her fra Gjerdrum. Likevel bygger vi som før, uten å ta hensyn til at bygg og infrastruktur vil møte et tøffere klima. Foto: Joachim Seehusen

Kan vi rømme fra klimaet? Spørsmålet var tittelen på konferansen som markerte avslutningen av åtte år med forskning rundt konsekvensene av klimaendringer for bygg og anlegg.