KRAFT

– Vi kan få tilbake 1,9 TWh fra Sverige

 

Foto: NTE Holding
Foto: NTE Holding
9. apr. 2014 - 16:34

En stor andel av utbyggingen av fornybar energi gjennom det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, havner i Sverige. Det har flere analyser og statusoppsummeringer tidligere vist.

Nå ser det ut til at svenskene vil dra enda mer i fra i fornybarutbyggingen. 

Av målet på totalt 26,4 terawattimer (TWh) ny, fornybar energi, kommer nå totalt 17,5 TWh til å havne i Sverige, hovedsaklig på grunn av et bedre skatteregime for aktører som velger å bygge ut i Sverige.

Det viser foreløpige beregninger fra en rapport fra Thema Consulting under arbeid om sertifikatkraft og skatt, bestilt av Energi Norge. Rapporten er planlagt offentliggjort rundt påsketider.

Vindkraftbransjen i Norge har i lang tid påpekt at skjevfordelingen ikke bare oppstår fordi svenskene var tidligere ute med å satse på vindkraft, men fordi de gunstige avskrivningsreglene i Sverige gjør at det lønner seg å bygge ut mindre gunstige vindprosjekter her.

Målet var opprinnelig å bygge ut 13,2 TWh hver i Norge og Sverige.

Les også: Sverige installerte 30 ganger mer solkraft enn Norge i fjor

–  Kan bremse utviklingen

Regjeringen har likevel fortsatt mulighet til å bremse skjevfordelingen, påpeker bransjeforeningen Energi Norge, som presenterte deler av rapporten på et frokostseminar om norsk vindkraft i regi av Zero onsdag morgen.

–  Prosjekter tilsvarende ni TWh er nå allerede vedtatt og igangsatt i Sverige. Enten er kraftverkene i drift, under bygging, eller maskiner er bestilt. Men, dersom norske og svenske aktører skulle få like vilkår fra i dag av, ville utbyggingen i Sverige fått en brå oppbremsing, sier næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge. Han presiserer at tallene er beregninger.

Ifølge Thema-rapporten vil snaut 9 TWh fornybar energi bli bygget ut i Norge med dagens rammevilkår. Dersom regjeringen vedtar å gi norske vindkraftutbyggere samme vilkår som de svenske, vil den norske andelen kunne øke med hele 3,2 TWh.

Ingen tror imidlertid at dette kommer til å skje, ettersom det var tatt høyde for nasjonale forskjeller i skattenivået i forarbeidene til elsertifikatloven. Dette gjelder imidlertid ikke avskrivningsreglene, ifølge Fauli.

–  Forarbeidene til loven om elsertifikater omtaler ikke de svenske avskrivningsreglene. Vi har laget et forslag om grønne avskrivningssatser som kompenserer noe for de utilsiktede forskjellene. Dersom Stortinget vedtar våre forslag om grønne satser, vil Norge kunne få tilbake rundt 1,9 TWh av det som ellers vil havne i Sverige, sier Fauli til Teknisk Ukeblad.

Les også: Frykter at svenskene har ført Norge bak lyset med ekstremt gode skattefradrag

Senest 2015

Ifølge Energi Norge er det kritisk at regjeringen vedtar endringene så raskt som mulig, dersom avskrivningsregler skal påvirke beslutningene til aktører som nå lurer på om de skal ta investeringsbeslutning.

– Statsbudsjettet 2015 er det siste året hvor dette kan gi effekt, sier Fauli.

For Sarepta og Anne Strømmen Lycke kan endringene gjerne komme før. Sarepta har konsesjoner for rundt 800 MW av totalt 1200 MW i de gigantiske vindkraftplanene på Fosen i Trøndelag. Konsesjonene forutsetter investeringer opp mot totalt 20 milliarder kroner.

– Vindparken Ytre Vikna 2, som er først i løypa, er en av Europas beste vindkraftinvesteringer akkurat nå. For denne parken vil vi svært gjerne ha avklaring i revidert statsbudsjett. En avklaring nå til sommeren vil ta mye nerver ut av denne investeringsbeslutningen. For resten av Fosen-prosjektene trenger vi avklaring senest i statsbudsjettet for 2015, sier Lycke.

Energi Norge har gjort beregninger som viser at avskrivninger utgjør mellom 3-5 øre per produserte kilowattime. Ifølge Lycke betyr avskrivninger mye for lønnsomheten til Fosen-utbyggingen.

– 3-5 øre per kwh er mye når kraftprisen ligger på mellom 25 og 30 øre. Det blir en viktig brikke i regnestykket, i tillegg til at vi regner på priser på turbiner, påbygg og anlegg, sier Lycke til Teknisk Ukeblad.

– Vår portefølje vil gi 2 TWh i året, og krever investeringer opp mot 8 milliarder kroner. Dette er mye å løfte for våre eiere. Vi prøver å finne ekstern kapital for å få dette hjem, skal vi klare det må det lønne seg for investorer å komme til Norge, ikke bare Sverige.

Les også: Nå godtar Statkraft offentliggjøring av vindkraftproduksjonen på timesnivå

Betaler for svensk vind

Kort tid før Tord Lien tilltrådte som olje- og energiministerer, ivret han for like avskrivningsregler i Norge og Sverige. Han var da kommunikasjonsdirektør i Trønder Energi,  som er involvert i Fosen-planene. I etterkant har tonen vært langt mer nøktern.

I dag sa imidlertid partikollega og medlem av energi- og miljøkomiteen Jan Henrik Fredriksen (Frp) at partiet fortsatt har ambisjoner om å få til en noenlunde lik utbygging av fornybar energi i Norge og Sverige.

– Det er helt klart at dette er noe regjeringen vil komme tilbake til i statsbudsjettet for 2015. Det er et bredt ønske om å få dette på plass, og det er også et ønske om at norske skattebetalere skal slippe å betale for vindkraftutbygging i Sverige sa Fredriksen på frokostseminaret.

Komite- og regjeringskollega Odd Henriksen (H) var imidlertid langt mer nøktern.

– Når vi nå ser hvordan elsertifikat-markedet virker må vi ta erfaringene med oss og se hvilke virkemidler vi eventuelt skal bruke for å nå 13,2 TWh, som vi ønsker å bygge ut i Norge. Dette er komplisert. Vi må ikke stille oss slik at vi bruker skattesystemet for å bygge ut ulønnsomme prosjekter innen fornybar energi til fordel for lønnsomme prosjekter, sa Henriksen på seminaret.

Les også:

Alle nasjonale støtteordninger for fornybar energi kan være ulovlige

Ønsker hemmelighold rundt skatteendringer for elsertifikater  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.