– Vi kan bruke spillvarme til å dyrke avokado i Norge

Norsk industri har cirka 20 TWh overskuddsvarme, ifølge Sintef.

– Vi kan bruke spillvarme til å dyrke avokado i Norge
Elkem har etablert varmegjenvinning på mange av sine verk. Sintef ønsker at Norge utvider sitt syn på hva overskuddsvarme fra industrien kan brukes til.

– Overskuddsvarme er en ressurs som kan utnyttes av andre. Det finnes cirka 20 TWh tilgjengelig varme fra norsk industri som ikke utnyttes i dag, sier Petter Egil Røkke, forskningssjef i Sintef.