ENERGI

– Vi kan bruke spillvarme til å dyrke avokado i Norge

Norsk industri har cirka 20 TWh overskuddsvarme, ifølge Sintef.

Elkem har etablert varmegjenvinning på mange av sine verk. Sintef ønsker at Norge utvider sitt syn på hva overskuddsvarme fra industrien kan brukes til.
Elkem har etablert varmegjenvinning på mange av sine verk. Sintef ønsker at Norge utvider sitt syn på hva overskuddsvarme fra industrien kan brukes til.

– Overskuddsvarme er en ressurs som kan utnyttes av andre. Det finnes cirka 20 TWh tilgjengelig varme fra norsk industri som ikke utnyttes i dag, sier Petter Egil Røkke, forskningssjef i Sintef.