– Vi har skapt arbeidsplasser folk flykter fra for å få gjort jobben sin

Vekst betyr ikke nødvendigvis å jobbe mer, men alternativet krever en betydelig kulturendring. Ny bok tar for seg overgangen fra 5 til 4 dagers arbeidsuke i en dansk bedrift.

– Vi har skapt arbeidsplasser folk flykter fra for å få gjort jobben sin
Hvis det skal kuttes 20 prosent av arbeidsuka uten å fire på vekst og omsetning, kreves en gjennomgripende forandring med nye arbeidsprosesser, automatisering og først og fremst vilje til å skrote gamle vaner og prøve ut helt nye metoder å jobbe på. Illustrasjon: Lasse Gorm Jensen

Det ble sagt i frustrasjon og var ment som en spøk da IIH Nordics eier og direktør, Henrik Stenmann, tilbake i 2010 utbrøt at bedriften burde innføre en firedagers-uke for å holde på medarbeiderne sine når «det hele tiden kom headhuntere og lokket med horrible høye lønninger.»