– Vi har kjempetrykk nå

– Vi har kjempetrykk nå
Det er morsomme tider i Aker Solutions, ifølge engineering-leder Astrid Skarheim Onsum. Bilde: Håkon Jacobsen

Prosjekter 2011 - 2012

Prosjekter som ledes fra hovedkontoret i Oslo:Felt

Operatør

Eldfisk 2/7 S

ConocoPhillips

Ekofisk 2/4 Z

ConocoPhillips

Hild

Total

Luno

Lundin

Mariner

Statoil

Etter noen tunge år er aktiviteten igjen på topp i Aker Solutions.

Stopp

Finanskrisen satte en midlertidig stopper for en rekke prosjekter, og flere store oppdrag glapp til utlandet, blant annet Goliat og det nye boligkvarteret på Ekofisk.

– Vi hadde et par år hvor vi forberedte oss godt på bedre tider. Vi brukte tid på å tenke og hvordan vi kunne få en mer slagkraftig profil fra Norge. Vi har kompetanse som kan eksporteres og sammen med våre utenlandskontorer har vi nå en slagkraftig organisasjon på tvers av geografiske skillelinjer, forteller Astrid Skarheim Onsum.

Splittet opp

I løpet av de siste årene har det skjedd en del store omveltninger i Aker Solutions. Selskapet er blitt splittet, slik at store deler av det vi kan kalle verkstedvirksomheten er skilt ut i et eget selskap, Kværner.

Tilbake i Aker Solutions finner vi den tradisjonelle engineeringvirksomheten, undervannssystemer, boreteknologi, modifikasjoner og vedlikeholdsaktiviteter, moring og lastesystemer, oljeservice, prosessystemer, brønnintervensjon og verkstedet i Egersund.London og Perth– Vi er dessuten i ferd med å bygge opp aktivitetene våre i London, Houston og Perth. Men styrker oss også i Oslo. Vi er stolte av at vi er nummer to på ønskelisten som arbeidsgiver for norske teknologistudenter nå de skal ut å søke seg arbeid etter endt utdanning. Det betyr at vi har god tilgang på kompetanse. For tiden ansetter vi folk i raskt tempo. Hittil i år har vi ansatt noe over 100 personer, mens vi regner med å klare 250 nyansettelser innen utgangen av 2012. Det er både nyutdannete og seniorpersonell. Vi ser at vi står faktisk høyt opp på ønskelisten også blant flinke økonomer, jurister og IT-folk, forteller Onsum.

Det er ikke bare nordmenn som er fristet av en karriere i engineeringenheten. Ved Oslo-kontoret er det ansatte fra over 30 forskjellige nasjonaliteter.

– Gjennom våre utenlandskontorer sikrer vi oss tilgang til mange medarbeidere med kvalitet og spisskompetanse, samt at vi får en lokal tilpasning av vår virksomhet. Vi får personell som kjenner til de lokale forhold og regelverk.Astrid Skarheim Onsum
Astrid Skarheim Onsum er fornøyd med at Aker Solutions ligger høyt på ønskelisten til teknologistudentene. FOTO: Anders J. Steensen Anders J. Steensen

Nye muligheter

Etter at de store byggeverkstedene ble skilt ut i egen virksomhet, er det mer attraktivt for flere å bruke Aker Solutions kompetanse.

– Vi har fått nye muligheter internasjonalt. Det er et stort sug etter vår kompetanse i markedet, særlig der hvor vi har sammenlignbare forhold med de vi har utenfor norskekysten, dvs. vind, høye bølger, manglende infrastruktur og langt fra land. Kunden har full fleksibilitet med hensyn på kontraktformater, vi kan jobbe under det formatet de ønsker. sier Onsum.Oslo er sentrum

Også på hjemmemarkedet har Aker Solutions store muligheter. Flere større prosjekter er i emning.

– Nå er vi der vi ønsker å være. Vi har store muligheter for å utvikle oss og vokse her ved Oslo-kontoret. For feltutbygginger er Oslo kjernen i vår virksomhet, selv om noen ønsker å være lokalisert andre steder som for eksempel Houston. For tiden har vi et større prosjekt for Woodside i Australia, Browse FEED og arkitektkonkurranse hvor vi har noen folk i Perth, men hvor det meste av arbeidet gjennomføres her i Oslo, i nært samarbeid med kontoret vårt i Kuala Lumpur, Malaysia.

Aker Solutions arbeider nå med Eldfisk (2/7 S) og Ekofisk 2/4 Z for ConocoPhillips. Eldfisk blir den første kontrakten som kjører en gjennomføringsmodell med engineeringkontoret i Mumbai.

– Vi har jobbet tett sammen med Mumbaikontoret vårt siden Ormen Lange-utbyggingen. Forskjellen nå er at vi kjører prosjektet med et felles prosjektteam som jobber på tvers av lokasjoner men i de samme databasene – og samtidig. Alle lederne har faste møter og følger opp sine folk via videokonferanser. Vi føler at vi er ett team og jeg er stolt over hva vi får til, sier Onsum.Fast track

Gjennomføringen av Ekofisk 2/4 Z er et såkalt fast track-prosjekt.

– At vi har fått to store jobber for ConocoPhillips ser vi på som et resultat av et nært samarbeid med denne kunden over mange år. Vi jobber tett med kunden og gjennomfører en rekke parallelle aktiviteter. Prosjektet krymper selve utbyggingsfasen noe, forteller hun.

Ekofisk 2/4 Z gjennomføres som en EPC-kontrakt i samarbeid med Aker Solutions Egersund.

– Å gjennomføre en slik kontrakt krever at kunden har god tillit til oss og at vi kjenner hverandre godt. Vi må kjenne utfordringene et slikt prosjekt står overfor og hvilke leverandører som er i stand til å levere i tide, sier Onsum.Store prosjekter

Prosjektene på britisk og norsk sokkel står nesten i kø etter at flere prospekter er i ferd med å bli besluttet bygget ut. Dette gir solid grunnlag for utviklingen av Oslo-kontoret siden de sitter på kompetansen innen konseptutvikling for olje og gassfelt.

Mange av prosjektene som kommer er relativt store. Det er for det meste plattformer med stålunderstell og med dekksvekter på mellom 10 000 og 20 000 tonn. Onsum opplever at Aker Solutions er posisjonert for flere av engineeringkontraktene.

– Vi velges ikke bare fordi vi har gode ingeniører, men også fordi vi kan vise til gode resultater når det gjelder prosjektgjennomføring og prosjektstyring.Erfaringsoverføring

– Aker Solutions er en stor organisasjon med mange seniorer. Nå er de store etterkrigskullene i ferd med å nærme seg pensjonsalderen. Hva gjør dere for å ikke miste den kompetansen de besitter?

– Vi jobber aktivt med seniorer. Mange har heldigvis lyst til å være hos oss etter at de har passert pensjonsalderen. Vi arbeider aktivt med å finne fleksible løsninger for våre eldre arbeidstakere. Noe av det vi har gjort er å sette de sammen med yngre arbeidstakere for å sikre erfaringsoverføring. Våre yngre medarbeidere setter pris på de eldre. Vi har en kultur hvor vi oppfordrer til å stille spørsmål og seniorene er gode på å finne de rette svarene, sier Astrid Skarheim Onsum.

Les mer om: