NETTARKIV

– Vi har ingen gamle plattformer

Anders J. Steensen
23. sep. 2008 - 10:09

Som leder for StatoilHydros virke på norsk sokkel understreker ToreTorvund at den tekniske tilstanden til installasjonene på norsk sokkel er god.

– Vi har et omfattende system for å opprettholde teknisk sikkerhet og integritet. Gjennom systemet TTS (Teknisk Tilstand og Sikkerhet) følger vi opp at kritisk utstyr blir nøye overvåket. Utbedringer blir kartlagt for å opprettholde strenge helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Det er ingenting som heter gammel plattform, sier Torvund.

– StatoilHydro har allikevel opplevd en del uønskede hendelser hvor det er reist kritikk mot den tekniske tilstanden på plattformene. Blant annet med lekkasje på Statfjord A både under lasting og i forbindelse med arbeid i utstyrsskaftet i understellet.

– Den første hendelsen skyldes ikke teknisk svikt, men at ingen tok ansvar og gjorde de endringene som var påpekt tre år tidligere. Da påviste vi feilkonstruksjon ved en ventil i lossesystemet for alle installasjonene våre og anbefalte at ventilene skulle skiftes. Denne feilen har vært til stede fra dag en. Jeg konstaterer at evnen til å utføre de nødvendige endringer ikke var til stede. Dette er en organisasjonsmessig svikt som vi ikke kan akseptere. Likeledes var det svikt i oppfølgingen av losseoperasjonen på skipet. Prosedyren er at mannskapet skal gå ut en gang i timen for å lytte og høre om det kommer olje. Papirene fra skipet viser at det ble gjort. Men spørsmålet er om folk følger opp. Under losseoperasjonen måles strekket i slangen opp til skipet. Det skal være på 30 tonn. Hvorfor var det ingen som reagerte da strekket plutselig ble redusert til 15 tonn? Hvorfor tok ingen ansvar og stoppet losseoperasjonen? Poenget er at organisasjonen må lære opp sine ansatte slik at de har nok kunnskap til å forstå hvorfor oppgaver skal utføres.

– Når man er ute på plattformene, ser de slitne ut. Det mangler maling, og det er ofte ganske skittent. Maskinister av den gamle skolen i handelsflåten hadde ikke akseptert slikt vedlikehold, men dere gjør det i StatoilHydro?

– Vi passer nøye på kritisk utstyr. Orden og renhold skal som det øvrige arbeidet ha høy kvalitet. Denne delen er en viktig indikator for helse, miljø og sikkerhet selv om vi må kunne skille mellom sikkerhetskritisk del av vedlikehold og øvrige deler av installasjonen. OLF samarbeider med myndighetene om krav til vedlikehold og sikkerhet. Vi bruker Ekofisk som utgangspunkt for å diskutere oss fram til gode prosedyrer. Det er ingen tvil om at Norge har kommet langt i å følge opp teknisk tilstand for våre anlegg sammenlignet med hva som gjøres i andre land.

StatoilHydro står foran en stor omstillingsprosess hvor virksomhetene offshore skal omorganiseres. Dette innebærer blant annet at 680 personer mister jobben sin eller tilbys tidligpensjon. Mange hevder at det vil går ut over sikkerheten offshore. Hva begrunner dere denne omstillingen med?

– I det forslaget som er ute på høring reduseres antallet posisjoner offshore med 220. Det tilsvarer 680 ansatte. Ingen skal sies opp, alle skal tilbys ny jobb dersom det er ønskelig. Jeg understreker at forslaget ikke er vedtatt. Vi ser at det er mye å hente på å få en felles måte å drive installasjonen på offshore. I dag varierer dette stort fra felt til felt, men ved å samordne mener vi at vi kan får driften mer effektiv samt at vi kan øke sikkerheten ved installasjonene.

– Hvordan skal det drives?

– Forslaget innebærer at en større del av planleggingsarbeidet og utføring av vedlikeholdet legges til landorganisasjonen. Offshore blir bemanningen redusert til daglig drift og vedlikeholdspersonell som kan ta hånd om daglige problemer. Andre større oppgaver overføres til land.

Torvund sier at beslutninger, planlegging og gjennomføring av større vedlikeholdsoperasjoner skal gjøres av landorganisasjonen. Ved å bruke høyhastighets kommunikasjonslinjer er målet å få et nært samarbeid mellom offshore og land, både for planlegging og utføring av arbeidet.

StatoilHydro har vært kritisert for gjennomføringen av revisjonsstanser. Kritikken har gått på at de har tatt for lang tid og at de koster for mye. De andre lisensinnehaverne opplever også produksjonstap som følge av dette.

– Vi har arbeidet hardt med å forberede årets omfattende revisjonsstanser og er i ferd med å avslutte det mest omfattende revisjonsarbeidet i selskapets i historie offshore. Vi ligger som planlagt for alle revisjonsstansene.

Hva med arbeidet videre?

– Det viktigste er å få en sammensveiset organisasjon. Hensikten er å integrere personell fra forskjellige deler av selskapet. Vi utarbeider en bemanningsplan for de to organisasjonene, en til havs og en på land. Alle må melde sin interesse for to posisjoner. Innen neste sommer håper vi den nye organisasjonen er på plass.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.