DEBATT

– Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

De foreslåtte endringene i skatteregimet for oljenæringen vil gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer nå i stedet for å vente, skriver innsender. Illustrasjonsbilde av Snorre A.
De foreslåtte endringene i skatteregimet for oljenæringen vil gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer nå i stedet for å vente, skriver innsender. Illustrasjonsbilde av Snorre A. Illustrasjonsfoto: Bo B. Randulff & Even Kleppa / Equinor
Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon, Norsk olje og gass
3. apr. 2020 - 17:00

Koronakrisen er den største krisen i moderne tid. Det er en tid for samhold og dugnadsånd, ikke for å ri gamle kjepphester. 

Tommy Hansen, Direktør for kommunikasjon, Norsk olje og gass
Tommy Hansen, Direktør for kommunikasjon, Norsk olje og gass Foto: Norsk olje og gass

I et innlegg i Teknisk Ukeblad 1. april skriver Anders Bjartnes at Stortinget ikke må hjelpe oljenæringen i koronakrisen. Det er ingen overraskelse at Bjartnes mener staten tar for mye risiko ved investeringer i olje og gass, til tross for solide beviser for at det motsatte er tilfelle, ikke minst Klimarisikoutvalgets rapport.

Det som derimot både er overraskende og skuffende, er at han velger å bruke den største krisen i nyere tid på å angripe et initiativ som kan redde titusener av arbeidsplasser i en tid der arbeidsplasser og inntekt er sårt trengt.

Krisen kan koste 280 milliarder kroner

Det er verdt å minne om at over 300 000 mennesker nå er arbeidsledige eller permitterte. Hele 15 prosent av arbeidsstyrken. Finansdepartementet mener krisen kan koste 280 milliarder kroner.

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Det er arbeidsplasser Norge nå ikke har råd til å miste

Som resten av samfunnet er også oljenæringen rammet av koronakrisen. Det er fare for at investeringer utsettes, og at arbeidsplasser går tapt. NHO og Norsk olje og gass har derfor foreslått en endring i skatteregimet for oljenæringen, som vil gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer nå i stedet for å vente.

Endringen vil være et kinderegg for samfunnet og akkurat det vi trenger i koronakrisen.

For det første vil endringen redde mange arbeidsplasser i den norske leverandørindustrien ved å stimulere til økt aktivitet i olje- og gassnæringen.

For det andre vil investeringene gi ressurser som Norge vil tjene på. Klimarisikoutvalget slo fast at det er en risiko for at skattesystemet gjør at olje- og gassutbygginger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme ikke blir bygd ut.

Les også

Investeringene har lange tidshorisonter, og olje- og gassprisene vil svinge. Nå er prisene lave, mye på grunn av de etterspørselsreduserende tiltakene som er iverksatt verden over for å begrense smitten. Investeringer som tas i år, vil være klare for produksjon om 2-3 år, da er verden forhåpentligvis over koronakrisen og Norge vil da tjene godt på de investeringene som er gjort.

For det tredje vil tiltakene la oss beholde kompetanse og teknologi på norsk sokkel og hjelpe leverandørnæringen gjennom en vanskelig periode. Det vil sikre fremtiden for både offshorenæringen og den maritime næringen på norsk sokkel, noe vi er helt avhengig av for å kunne bygge fremtidens fornybare energikilder, som havvind.

Omstillingen er allerede underveis

Bjartnes etterspør omstilling, men den er allerede underveis. Det største og viktigste tiltaket regjeringen allerede har gjort for olje- og gassnæringen er å fremskynde investeringer i karbonfangst og -lagring. Det sikrer arbeidsplasser og teknologiutvikling, og er avgjørende for at for eksempel Oslo skal nå sine klimamål. I tillegg skaper det grunnlag for en helt ny industri på norsk sokkel. Det gir oss muligheten til å omdanne naturgass til utslippsfri hydrogen kan brukes i europeiske industriprosesser og bidra til å kutte klimagassutslipp i Europa. 

Men omstilling tar imidlertid tid. Selv om leverandørselskap som Aibel hadde 40 prosent fornybar ordrereserve i 2020, så er over 225 000 arbeidsplasser avhengig av olje- og gassnæringen.
Det er arbeidsplasser Norge nå ikke har råd til å miste, og det er uforståelig at Bjartnes oppfordrer Stortinget til å spille hasard med så mange arbeidsplasser i en så krevende tid.

I krisetider må vi holde sammen. Dette er tiden for å legge gamle kjepphester til side og heie på alle som skaper arbeidsplasser og alle de som er på jobb og holder hjulene i gang.

Endring 03.04: I en tidligere utgave av artikkelen stod det i ingress: «Over 250 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen» Dette er nå nedjustert til 225 000, slik det står i artikkelen. 

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.