BYGG

– Vi har et tipp topp vei- og banenett om 20 år

VEKST: Samferdselsminister viser grafer som tydeliggjør sterk vekst i veibevilgningene. Men kampen mot forfallet er ikke vunnet. Nå lover Kleppa tipp topp veier om 20 år.
VEKST: Samferdselsminister viser grafer som tydeliggjør sterk vekst i veibevilgningene. Men kampen mot forfallet er ikke vunnet. Nå lover Kleppa tipp topp veier om 20 år. Bilde: Håkon Jacobsen
Joachim Seehusen
7. okt. 2011 - 07:34

– Vi har råd til å bygge veier i Norge, sier Kleppa.

Men det synes ikke på norske veier. Standarden er jevnt over dårlig, mange steder elendig.

Blitt verre

Så sent som i mars i år uttalte veidirektør Terje Moe Gustavsen til Teknisk Ukeblad at "Samlet sett er situasjonen blitt verre i den tiden jeg har vært her.

Gjennom de tre siste årene har vi klart å unngå ytterligere forfall på dekkene, og i vår vil vi unngå ytterligere forfall på riksveiene."

20 år

– Jeg vil ikke overprøve veidirektøren. Mitt mål nummer en er å stoppe forfallet, derfor ble vedlikeholdsbudsjettet økt med 60 prosent fra 2010 til 2011. Et tipp topp og moderne bane og hovedveinett bør klare innen 20 år, sier samferdselsministeren.

Panlegger for mindre forfall

Nasjonal Transportplan er under revisjon. I mars 2012 kommer en ny versjon. Der får arbeidet med å reparere forfallet en sentral posisjon.

– Vi er godt i gang med planarbeidet. Statens vegvesen og de øvrige fagetatene har fått i oppdrag å planlegge for å ta igjen forfallet.

– De er spesielt bedt om å se på hvordan forfallet kan repareres?

– Ja, fastslår statsråden.

45 prosent vekst

Normalt følger NTP tre scenarier. Ett der budsjettene reduseres med 20 prosent, et der det er nullvekst og ett der veksten er på 20 prosent.

– Forslaget med 20 prosent reduksjon er uaktuelt. Nytt i neste NTP blir at det også blir planlagt for en vekst på 45 prosent.

Ny finansiering

– Vi samler erfaring fra andre land og ser hvordan de har løst finansieringen. Vi ser på hvordan vi skal få til mer effektiv planlegging og raskere gjennomføring, sier Kleppa.

Selv om det gir innsparinger, kanskje også betydelige innsparinger er det ikke på langt nær nok til å finansiere de enorme kostnadene som vil komme om veistandarden skal heves til "tipp topp".

– Vil du øke bilistenes bidrag til finansieringen?

– Til nå er alle bompengeprosjekter lokalt initiert. Jeg tror bompenger er kommet for å bli, ellers får du vente til NTP kommer i mars neste år.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.