SAMFERDSEL

Vi har brukt god tid på elektrifiseringen

Rapporten som advarte mot en for rask teknologiendring i kollektivtransporten er fra 2015. Basert på denne anbefalingen, har vi brukt de siste ni årene på å gradvis gjøre kollektivtransporten i Oslo tilnærmet utslippsfri.

Oslo 20240121. Slaps og snø i Oslo. Væromslaget skaper generelt glatte og våte veier lokalt på Østlandet.Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Oslo 20240121. Slaps og snø i Oslo. Væromslaget skaper generelt glatte og våte veier lokalt på Østlandet.Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas
Elisabeth Skarsbø Moen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter
24. jan. 2024 - 13:22

Målet om utslippsfri kollektivtransport er vedtatt av et bredt tverrpolitisk flertall i Oslo bystyre i 2020, som en del av byens klimastrategi. Målet ble satt på bakgrunn av en utredning fra Ruter i 2018 og fire års forarbeid.

Helt siden 2014 har Ruter bygget sten på sten i miljøarbeidet. Vi etablerte prosjektet Fossilfri 2020, og jobbet frem en plan for hvordan bussene og båtene i Oslo og Akershus skulle kjøre på kun fornybar energi i 2020, og raskest mulig innføre de løsningene som pekte seg ut som best på lang sikt.

Planen er basert på anbefalingene vi fikk

Kommunikasjonsdirektør i Ruter, Elisabeth Skarsbø Moen. <i>Foto:  Peter Gløersen / Nucleus</i>
Kommunikasjonsdirektør i Ruter, Elisabeth Skarsbø Moen. Foto:  Peter Gløersen / Nucleus

Analysen som lå til grunn var basert på rapporten «Renewable energy powertrain options for Ruter», fra 2015, som TU og flere andre medier viser til.

Allerede i desember 2014 inviterte vi til internasjonal leverandørkonferanse for å kunngjøre at Ruter ønsket å utforske elbussmulighetene med tanke på storsatsing. Vi sa klart fra at vi ønsket å starte dialogen for å få læring om hva som må til for å gjennomføre en busstest av en viss størrelse. Vi ønsket å få innspill til hvordan et ordinært ruteopplegg kan fungere med elektriske busser, og hva som må til for at et bussanlegg, ladeinfrastruktur, ruteopplegg og nye driftsrutiner skal fungere.

Planen vi la opp til var en gradvis innfasing basert på uttesting og bruk av virkemidlene i anbud. Som rapporten legger vekt på, var det en forutsetning for å lykkes at innfasingen av elbusser skulle skje gradvis. Vi skulle gjennom et systemskifte, og da måtte alle involverte i elbussenes økosystem delta i testingen for å få riktig kompetanse og driftserfaring med elbuss.

I 2016 utviklet vi et testprogram for elbuss 2017-2020. Her skilte Ruter seg ut i europeisk sammenheng. Flere andre byer var i gang med testing av elbuss, men det var ingen som hadde lagt en helhetlig og konkret plan for hele transformasjonsløpet, slik som oss. 

Signalet fra markedet var at det var mulig å levere elbusser som tilfredsstilte behovene for norsk vinterdrift.

Unibuss har solgt datterselskapet Unibuss Tur til Oslo-Buss.
Les også

Kriserammede Unibuss selger selskap til konkurrent

Slik har vi jobbet med elektrifiseringen

I utredningen fra 2018 som jeg nevnte innledningsvis, gjorde vi en vurdering av mulighetsrom, begrensninger og konsekvenser ved teknologiutvikling og kostnadsprognoser ved en overgang til utslippsfrie løsninger. Eksterne analysemiljøer bisto i arbeidet med å analysere hvor raskt elbusser burde fases inn. Forhold som hadde særlig betydning var vilkår i kontrakt, tilgang på bussmateriell, behov for omstilling i tillegg til kostnader.

Vurderingen var at utslippsfri kollektivtransport i 2028 var et ambisiøst, men realistisk mål for både Oslo og Akershus. For Oslo kunne det trolig gå raskere da utviklingen av elektriske bybusser var kommet lenger enn regionbusser.

Testprogrammet startet med en toårig elbusspilot på tampen av 2017, med ulike type elbusser og bruk av ulik ladeteknologi. Alle operatørene ble invitert med, og tre operatører deltok. De fikk selv bestemme antall og type busser, og hvilke linjer de ville teste på. Vårt krav var at all data og innsikt skulle deles mellom de involverte for å få mest mulig læring ut av piloten.

Som fortsettelse på testen, ble det i 2019 lagt opp til systemtest med flere busser i drift gjennom bruk av endringsordre i eksisterende kontrakter. Fortsatt var de tre operatørene med. Totalt 70 elbusser ble satt inn på 13 linjer i Oslo gjennom endringsordre.

De elektriske bussene i Oslo taklet ikke snøkaoset som oppsto i hovedstaden.  Nobinas direktør advarer mot for dårlige verktøy for innkjøp av busser fra Kina og andre land.
Les også

Dagens innkjøpsverktøy for elektriske busser er verken tydelige eller tilstrekkelige

Ber om innspill i forkant av anbud

I starten av alle anbudsprosesser har vi dialogkonferanser der operatører og leverandører har mulighet til å komme med innspill i forkant.  

Ved å fase inn noen elbusser ved oppstart av nye kontrakter, får operatørene mulighet til ytterligere læring. Derfor utløste vi miljøopsjoner på to kontrakter på Romerike. Totalt 39 elbusser ble satt i drift i Lørenskog og Lillestrøm i 2019. Året etter ble det faset inn 18 elbusser på ny kontrakt i Asker, som var de første klasse 2 bussene som ble tatt i bruk. Det ble også satt inn 23 elbusser på ny kontrakt i Vestre Aker. I kontraktene ble det også lagt inn fleksibilitet til å bytte ut resten av bussene til utslippsfrie i løpet av kontraktsperioden. I Bærum skjer det i 2025 på kontrakten for Vestre Aker.

Først i 2022, fem år etter at testprogrammet ble startet, fikk vi 109 utslippsfrie busser i Oslo Sør. I anbudet for denne kontrakten hadde vi satt 25% utslippsfri produksjon som minimumskrav, med gradvis innfasing til 100% i løpet av 2028. Operatør tilbød nesten 100% fra oppstart, og Ruter utløste miljøopsjonen. Det var opp til tilbyder å foreslå og levere den løsningen de mente var best egnet. I anbudene for indre by og Oslo øst ba vi om kun utslippsfrie busser. I april 2023 startet Unibuss kjøring med 183 elbusser i Oslo sentrum og i desember var det oppstart for 78 elbusser på linjer øst i Oslo. 76 elbusser fases gradvis inn på Oslo sørøst kontrakten i løpet av 2024. Disse er forsinket fra leverandør.

I snart ti år har vi utviklet analyser og vi satte tidlig i gang viktige læringsprosesser både internt i Ruter, hos operatørene, leverandørene, offentlige etater og andre samarbeidsaktører. Det har vært avgjørende for å kunne følge planen vi har lagt. 

Nå er 80 prosent av bussene i Oslo elektriske, og når de forsinkede bussene kommer, er vi på tilnærmet hundre prosent. Driften har i all hovedsak fungert godt frem til i vinter. Det er særlig de to siste kontraktene som har hatt utfordringer, både med buss og ladeinfrastruktur.

Fokuset nå er løse disse feilene sammen med operatør.

Bergen har i dag 102 elektriske Yutong-busser operert av Tide. Bildet er tatt i Christies gate ved Festplassen i Bergen.
Les også

400 kinesiske busser i Norge: Advarer om høy risiko for menneskerettighetsbrudd

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.