MARITIM

– Vi får inn tusen ganger mer data fra havet, men må bli flinkere til å dele dem

NTNU-professor: Vi må samarbeide bedre om Norge skal forbli en ledende havnasjon.

Asgeir Sørensen mener forskere, myndigheter og næringsliv må samarbeide bedre om Norge skal forbli ledende som havnasjon.
Asgeir Sørensen mener forskere, myndigheter og næringsliv må samarbeide bedre om Norge skal forbli ledende som havnasjon. Foto: Arne Fenstad

Boston: For å samle inn prøver fra havet har man vært avhengig av langvarige tokt med forskningsfartøy. Nå utfører imidlertid i stadig større grad ubemannede undervannsfarkoster oppgaver som å måle saltinnhold, temperatur og biologi i sjøen. Problemet er å skille nyttig informasjon fra den unyttige.