– Vi får inn tusen ganger mer data fra havet, men må bli flinkere til å dele dem

NTNU-professor: Vi må samarbeide bedre om Norge skal forbli en ledende havnasjon.

– Vi får inn tusen ganger mer data fra havet, men må bli flinkere til å dele dem
Asgeir Sørensen mener forskere, myndigheter og næringsliv må samarbeide bedre om Norge skal forbli ledende som havnasjon. Foto: Arne Fenstad

Boston: For å samle inn prøver fra havet har man vært avhengig av langvarige tokt med forskningsfartøy. Nå utfører imidlertid i stadig større grad ubemannede undervannsfarkoster oppgaver som å måle saltinnhold, temperatur og biologi i sjøen. Problemet er å skille nyttig informasjon fra den unyttige.