– Vi er bunnsolide

– Vi er bunnsolide
BEROLIGER: Network Norway er ikke på gyngende grunn, understreker direktør for samfunnskontakt i selskapet, Tom Guldberg. Bilde: Network Norway

Tredje mobilnett i fare

 • I løpet av kort tid har tanken om en fullverdig Telenor/NetCom-konkurrent med eget nett fått seg flere knekker.
 • Bakgrunnen for sistnevntes avgang er fortsatt gåtefull selv for bransjeinnsidere, til tross for Myhres egne utsagn om at i ngen dramatikk ligger bak.
 • Det spekuleres på flere årsaker: Et (foreløpig) tapt slag med Post- og teletilsynet om termineringspriser for mobilsamtaler, splittelse i samarbeidet med Bredbåndsalliansen , og påstått uenighet med eierne om størrelse og fart på satsingen videre.

Krangelen om termineringspriser

 • Termineringspris er prisen en mobiloperatør kan kreve for å koble en samtale fra en annen operatør til mobilnettet sitt.
 • Satsene bestemmes av Post- og teletilsynet (PT) ut fra aktørenes størrelse, såkalt «asymmetrisk» termineringspris. Dette gir de mindre aktørene større muligheter til å konkurrere med de store.
 • På sikt vil PT ha like vilkår for alle. I et vedtak fra november i fjor må utfordrerne Tele2 og Network Norway kutte sine termineringspriser med nesten 40 prosent innen juli 2010, mens Telenor må kutte prisen med 25 prosent.
 • PT gjorde «alle» misfornøyde: Telenor, NetCom, Tele2, Network Norway, TDC, Barablu og konkursrammede MTU har alle klaget inn vedtaket. Klagen forventes ferdigbehandlet i 2. kvartal.

Oppkjøp og samarbeid

 • Bredbåndsalliansen eier 100 prosent av BaneTele, og skal ifølge en tidligere avtale overta 34 prosent av aksjene i Network Norway.
 • Mobiloperatøren Ventelo ble i fjor kjøpt opp av Bredbåndsalliansen for 2,33 milliarder kroner. Ventelo ventes slått sammen med BaneTele, og skulle ifølge avtalen overføre sin mobilvirksomhet til Network Norway.
 • Senere har både Network Norway og Bredbåndsalliansen hevdet at avtalen er brutt av den andre parten, og saken har nå gått til voldgift.
 • Network Norway og Tele2 samarbeider gjennom hver sin halvdel av Mobile Norway, et selskap som skal bygge ut et tredje mobilnett i Norge.
 • Network Norway eies (Bredbåndsalliansens planlagte 34 prosent holdt utenom) av Orkla, Hafslund Venture og Katalysator, samt en del mindre aksjonærer.

Direktør for samfunnskontakt i Network Norway, Tom Guldberg, undrer seg over alle spekulasjonene om selskapets økonomiske helse i kjølvannet av Ingvild Myhres avgang som konsernsjef.

Les også:

Forlater sårbart mobilselskap

– I løpet av 2008 av har vi inkorporert Lebara og OneCall, styrket oss betraktelig på bedriftssiden og passert 350 000 abonnenter. Vi har ved utgangen av året tidoblet omsetningen i løpet av to år. Vi er et bunnsolid selskap, sier Guldberg.

Kjører videre uansett

Guldberg reagerer på at den uavklarte voldgiftssaken med partner Bredbåndsalliansen og usikkerhet rundt finansieringsviljen fra selskapets eiere knyttes opp mot satsingen på å bygge ut et tredje mobilnett i Norge.

– Det er en sammensausing av ting som ikke har med hverandre å gjøre, sier han, og refererer blant annet til denne artikkelen på TU.no i går.

– Voldgiftssaken går sin gang. Hvordan den går, er utelukkende opp til styrene. Hvis saken ender med at vi overtar Ventelos mobilvirksomhet, er det selvsagt bra – men vi er ikke avhengige av et slikt utfall. Vi kjører videre uansett, sier Guldberg.

– Offensive eiere

Ifølge tidligere opplysninger gjengitt i Dagens Næringsliv, inneholder avtaletvisten et pengekrav fra Bredbåndsalliansen på 250 millioner kroner.

Les også:

– Er ikke utgangen på et slikt krav relevant for Networks Norways evne og vilje til å drive videre utbygging?

– Du trekker fram kun ett av flere elementer i en helhetlig avtale, som jeg ikke ønsker å kommentere. Jeg vil understreke at vi snakker utmerket med Bredbåndsalliansen, sier Guldberg.

Det er også reist spørsmål om evnen og viljen til å reise kapital under den rådende krisen.

– Når det gjelder satsingsvilje, er inntrykket som skapes positivt galt. Vi har offensive og engasjerte eiere – og det sier jeg fordi jeg mener det, fastholder Guldberg.

Refser PT

Det som derimot virkelig truer satsingen videre, og som ifølge Guldberg saken burde handle om, er Post- og teletilsynets (PTs) vedtak om termineringspriser (se fakta).

– Vedtaket svekker vår inntjeningsevne, truer vår langsiktige finansiering og er med på å utsette ferdigstillingen av det nye nettet i distriktene. Byene i stor grad er ferdig allerede. Utbyggingsplanen går over fire år, og vi har planlagt å leie inn 2500 årsverk i perioden. Samtidig som det drysses milliarder over banknæringen, risikerer myndighetene å si nei til å sikre 2500 arbeidsplasser til null kostnad. Jeg mener PT har foretatt en ekstremt dårlig markedsvurdering, sier han.

Samferdselsdepartementet ventes å ta en avgjørelse i klagesaken(e) fra telebransjen i løpet av andre kvartal.

– Jeg setter min lit til at departementet oppfyller Stortingets mål om konkurranse, slik at vi kan slipper å ha Europas eneste nålevende telekomduopol i mange år til, sier Guldberg.

Feiloppfattet

Guldberg oppfattet Willy Jensens uttalelser om Network Norway i gårsdagens sak som upassende for en PT-direktør.

– At Jensen mener seg berettiget til å mene noe om vår soliditet får stå for hans regning, men han burde se seg selv i speilet og spørre om han i sin regulatoriske iver glemte å vurdere den reelle markedssituasjonen når han som den første i Europa innførte et regelverk som kanskje ikke kommer i EU på flere år, sier Guldberg.

Willy Jensen sier han aldri har diskutert Network Norways sunnhet som selskap, og mener et par nyanser forsvant i gårsdagens sak.

PRESISERER: - Jeg har aldri uttalt meg om Network Norways soliditet som selskap, sier PT-sjef Willy Jensen.
– Det jeg mente og fortsatt mener, er at eventuell usikkerhet rundt Network Norway er langt mer bekymringsfullt for konkurransesituasjonen i Norge enn det som skjedde med MTU , sier Jensen.

Han legger til at han oppfatter det som udelt positivt at Network Norway har signalisert en mer rendyrket mobilsatsing.Angrer ikke

Verken MTUs fall eller spekulasjoner rundt Network Norway har derimot endret Jensens syn på termineringsprisene – ennå.

– Vi tillater tross alt Tele2 og Network Norway å ha 50 prosent høyere termineringspris enn Telenor og NetCom, et betydelig konkurransefortrinn. Så nei, vi har ikke angret oss ennå. Når det er sagt, vurderer vi situasjonen løpende, sa Willy Jensen i går.

Les mer om: