Vi brukte MER penger på vei

Vi brukte MER penger på vei
NYTT: Utbyggingen på Kolomoen er ett av de aktuelle veiprosjektene. Bilde: Truls Tunmo

Etterslep. Veisinke. Ordene er skarpe og frontene steile når kvaliteten på Norges veinett er temaet.

Nå viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå at de samlede investeringene til veier har økt med 140 prosent - i nominelle priser - siden 2001.

Mer til riksveiene

Vi brukte 19 milliarder kroner på veier i 2009.

Investeringene til riksveier ble nesten doblet i perioden 2004 til 2009. Vi brukte 14,7 milliarder på disse veiene i perioden.

Økningen kommer hovedsakelig av vekst i eksterne midler fra bompenger, forskudd og tilskudd.

Bompenger

Veiprising utgjør samtidig en større andel av riksveiinvesteringene.

I 2004 var andelen 68 prosent, mens den var 51 prosent i 2009.

Tross dette har det vært en vekst i statlige investeringsmidler med 2,3 milliarder kroner fra 2004 til 2009. Veksten utgjør 45 prosent (i nominelle priser).

Opplysningsrådet for veitrafikken er ikke imponert:

Les mer om: