To måneder sykmelding er nok, mener overlege Sven Conradi. Etter det bør man sendes på en grundig utredning. (Bilde: Colourbox)

– Vi blir sykere av sykmelding

  • Karriere

Helsepersonell gjør ofte pasienter en bjørnetjeneste ved å sykmelde dem, sier overlege Sven Conradi ved Sunnaas sykehus til Dagsavisen.

To måneder er nok

Han jobber med å få langtidssykemeldte raskere tilbake i jobb, og mener at pasienter bør sendes til grundig utredning etter to måneders full sykmelding.

Da har de vært borte lenge nok, mener han.

– Å skjerme folk for aktivitet og deltakelse i samfunnet i opptil ett år, er farlig. Depresjon, angst, smerter og tretthet behandles best ved å oppmuntre til vanlig aktivitet. Gjennom jobben får du en normal døgnrytme, struktur på hverdagen og du møter andre mennesker. En sykmelding inviterer til å gå hjemme og på sikt forverrer isolasjonen plagene, sier Conradi.

Dobbelt sykefravær i Norge

Bestiller sykmelding

Regjeringen har foreslått at sykmeldinger skal vurderes av andre enn fastlegene, for på den måten å få ned sykefraværet.

Allmennlegene protesterer, men Conradi mener at det ofte er pasientene selv som bestemmer når de skal sykemeldes.

– Jeg tror fastlegene prøver å se helheten og holde igjen på sykmeldinger der det ikke er nødvendig, men en lege har ikke mulighet til å vurdere arbeidsevnen til en pasient objektivt. Pasientens egne beskrivelser av lidelsene vil alltid være avgjørende, sier han.

Så lenge kan du være syk