Vi blir syke av bakteriefrykt

  • naturvitenskap
Triclosan finnes i svært mange produkter vi bruker til daglig; som såper, deodoranter, oppvaskfjeler og -koster, toalettseter, treningsklær og leker.

Ved å pøse triclosan ut i omgivelsene kan vi utvikle nye motstandsdyktige superbakterier, melder Forskning. Triclosan blir ofte brukt unødvendig istedenfor i spesialprodukter til dem som trenger det.

Miljøet rundt oss skades også av triclosan. Forbindelsen er lite nedbrytbar og kan forvandles til giftige dioksiner når den utsettes for sollys.