Gammel, dum og ubrukelig? Slett ikke! De eldre blir ikke dummere, viser nyere forskning.

Vi blir ikke dummere med årene

  • Karriere

Men når vi blir eldre kan vår måte å tenke på endres.

- På noen måter til det bedre, ved at vi får mer overblikk, større innsikt og bedre forståelse. På andre måter til det verre, ved at vi får vanskeligere for å holde full oversikt over detaljer eller at oppfinnsomheten reduseres, sier Solem til seniorpolitikk.no.

Selvbilde

Aldersforskeren mener arbeidslivet vil tjene på å følge noen enkle prinsipper for god læring hvis de ønsker å få maksimalt ut av eldre arbeidstageres ressurser.

Solem peker på at selvoppfatning og selvbilde er viktig for motivasjon og hvor mye innsats vi legger i å lære.

– Signalene fra samfunnet er gjerne at du blir mindre verdt med årene. Hvis du føler deg gammel og utdefinert, så ligger det ikke så mye positiv læringskraft i det. Arbeidsgivere må formidle at de trenger seniorenes kompetanse, sier Solem.

Delta!

Han mener erfarne arbeidstagere må møtes med krav fra arbeidsplassen om at de deltar i opplæring og omstilling.

– Arbeidsgiverne må stimulere til vekst i alle mennesker, også eldre, sier Per Erik Solem.

God læring for seniorer:

  • ·Matnytten i hverdagen på jobb må være tydelig. Eldre er mer avhengig av å se mening i det som skal læres.
  • ·Effekten av å reise bort på kurs er mindre. Eldre har best utbytte av læring på arbeidsplassen.
  • ·Eldre trenger trygge, stabile læringsmiljøer. De vil gjerne ha faste kontaktpersoner å spørre i hverdagen.
  • ·Gi rom for uformell læring. Eldre lærer gjerne i det daglige, mens de utfører sine oppgaver.
  • ·Unngå prestasjonspress.
  • ·Unngå avsporinger.
  • ·Relater til tidligere kunnskaper.