Veterinærhøgskolen på tegnebrettet

Veterinærhøgskolen på tegnebrettet
SAMMEN: Universitetet for miljø og biovitenskap skal samlokaliseres med Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Nå er rådgivere og arkitekter i gang med arbeidet. Bilde: Dag Yngve Dahle

Statsbygg gitt Multiconsult AS og Henning Larsen AS oppdraget med å prosjektere samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, på Ås.

Tildelingen skjedde etter en åpen anbudskonkurranse hvor det ble levert i alt ni tilbud. Henning Larsen og Multiconsult ble foretrukket etter en helhetsvurdering av tildelingskriteriene pris, oppgaveforståelse og kvalitet.

– Normalt gir vi oppdraget til en arkitekt først, nå har vi valgt en gruppe med både arkitekt og ingeniører. Det er uvanlig og det skyldes delvis at dette er et komplisert prosjekt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg.

Skisse- og forprosjektering

Valget av prosjekteringsgruppe gjør at arbeidene med skisse- og forprosjektering nå kan starte. Kontrakten gjelder skisse- og forprosjekt, men inneholder en opsjon på detaljprosjektering.

Den tildelte kontrakten gjelder nybygg i størrelsesorden 67 000 brutto kvadratmeter. Her utgjør nye Veterinærinstituttet rundt 17 000 brutto kvadratmeter, og Norges veterinærhøgskole i overkant av 50 000 brutto kvadratmeter.

Arbeidet skal gjøres i henhold til føringene som ligger i helhetsplan for Campus Ås, som ble utarbeidet etter at utviklingsplanen for prosjektet var ferdig. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2018, med byggestart i 2015.

Les mer om: