Verdens tynneste materiale er klart til tjeneste

Grafén er karbon i flak, ett atom tykke. Materialet har en rekke helt unike egenskaper.

Verdens tynneste materiale er klart til tjeneste
Grafén har en milliontedel av tykkelsen til et menneskehår og er verdens sterkeste materiale. Faktisk 200 ganger sterkere enn stål. Illustrasjon: Colourbox

Karbon er for mange et slags skjellsord. Vi tenker kanskje først på grunnstoffet som kull, olje og gass. Fossil energi som vi har overforbrukt og fortsetter å overforbruke. Det er ikke grunnstoffet selv, men forbrenningsproduktet CO2 som er problemet. For karbon er helt essensielt for alt liv, og det er derfor vi finner så mye av det i restene etter gammelt liv.