Verdens minste

Loggeren sttes opp og tømmes via PC. På PC-en kan man tegne grafer og skrive ut dokumentasjon. Sammenlikning av opptil 5 forskjellige opptak er mulig. Intervallene kan settes fra ett til 255 minutter. Med seks målinger i døgnet kan den logge i ett år sammenhengende.

Les mer om: