KRAFT

Verdens første komplette saltkraftverk

Saltkraftverk kan bygges i fri luft eller under bakken ved utløpet av elver i havet. Den beste plasseringen er ved eksisterende vannkraftverk, der det allerede finnes infrastruktur. Illustrasjon.
Saltkraftverk kan bygges i fri luft eller under bakken ved utløpet av elver i havet. Den beste plasseringen er ved eksisterende vannkraftverk, der det allerede finnes infrastruktur. Illustrasjon. Bilde: Statkraft

Dette er saltkraft

  • Saltkraft baserer seg på det kjemiske fenomenet osmose, hvor saltholdige løsninger trekker til seg ferskvann fra sine omgivelser (osmotisk trykk).
  • Det osmotiske trykket mellom saltvann og ferskvann tilsvarer en vannsøyle på hele 270 meter, eller et trykk på 27 bar.
  • Trykkretardert osmose baserer seg på å etablere en kontrollert blanding av ferskvann og saltvann, for eksempel ved et elveutløp.
  • En membran skiller ferskvann og saltvann, og slipper gjennom ferskvannet til saltvannstrømmen. Saltgradienten vil da føre til at trykkhøyden i saltvannet vil øke.
  • Trykkhøyden utnyttes ved å slippe vannet ut gjennom en turbin.

Kilde: Renergi

Saltkraft har i mange år vært lansert som en ny, stor energikilde.

Statkraft har siden 1997 arbeidet med utvikling av saltkraft, og hatt flere pilotprosjekter. Nå har tiden kommet for å utvikle og installere et komplett saltkraftverk i liten skala.

Viktig skritt

Et pilotanlegg på 10 kW skal installeres ved anlegget til Södra Cell på Tofte i Hurum neste sommer.

– Dette blir et svært viktig skritt på veien til et fullskala kommersielt anlegg, sier prosjektleder Stein Erik Skilhagen i Statkraft i Forskningsrådets blad Renergi.

- Hvis alt går etter planen, har vi tro på at vi vil ha kommet langt nok til å etablere et fullskala kommersielt saltkraftanlegg i 2015, sier informasjonssjef Torbjørn Steen til TU.no.

Statkraft har ennå ikke tatt den formelle beslutningen om å lage pilotkraftverket, men ifølge Steen kan det skje nå i høst.

Mindre naturinngrep

En fordel med saltkraftverk er at et anlegg kan bygges med færre og mindre miljøinngrep enn de fleste. Det meste av anlegget kan legges i tunneler ute av syne, og både vanninntak og utløp kan legges skjult.

Men Statkraft har fortsatt ikke løst membranutfordringen, som har vært hovedproblem i utvikling av saltkraft. Selskapet har ikke lykkes i å få noen av de store membranleverandørene til å produsere membran spesielt til saltkraftproduksjon.

Selvprodusert membran

Membraner brukes hovedsakelig til vannrensing, og de sterke skillene mellom bransjene kan være en medvirkende årsak til at Statkraft fortsatt ikke har fått napp hos noen av membranprodusentene.

Statnett satser nå på å lage sin egen membran.

Trykkhøyde

– Det finnes membraner som egner seg bra nok, som vi selv har laget. Ved hjelp av Sintef og andre samarbeidspartnere vil vi produsere vår egen membran, sier Skilhagen til bladet.

Membran er en viktig komponent i saltkraftproduksjon. Membranen hindrer saltvannet i å blande seg med ferskvannet, men slipper igjennom ferskvannet til saltvannstrømmen.

Når ferskvannet strømmer gjennom saltkraftmembranen og blandes med saltvannet, skapes det et trykk som kan ledes ut gjennom en turbin som driver en generator.

Utviklingsprosjekt

Pilotanlegget med et komplett saltkraftverk er et resultat av at Statkraft har deltatt i et prosjekt med Sintef, delvis finansiert av Forskningsrådet, og et større EU-prosjekt.

Statkraft har fått 3,9 millioner kroner over tre år for å optimalisere membraner og membranmoduler for nettopp saltkraft.

Hvordan fungerer saltkraft? Les mer her.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.