Elektrisk rigg for grunnundersøkelser

Verdens første elektriske rigg for grunnundersøkelser

Der elforsyningen er på plass kan Multiconsult nå gjøre geotekniske grunnundersøkelser uten bruk av dieselmotor. En spesialbestilt hybrid rigg er utviklet og levert fra Finland.

Der elforsyningen er på plass kan Multiconsult nå gjøre geotekniske grunnundersøkelser uten bruk av dieselmotor. En spesialbestilt hybrid rigg er utviklet og levert fra Finland.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det bores tusener av hull i bakken for grunnundersøkelser – i hele spennet fra bløte masser uten motstand til fast fjell. Alle boreriggene for geotekniske undersøkelser – verden rundt – går på diesel. De mest moderne bruker biodiesel.

Inntil nå, for tirsdag starter Multiconsult grunnundersøkelser for Nye Bentsebrua skole i Oslo med sin modifiserte GM 100 GT Hybrid fra finske Geomachines. Den boreriggen kan driftes med 63A 400V strøm, der det er tilgjengelig. Ellers går den på biodiesel.

– Så langt vi vet er dette den første i verden som kan gå utslippsfritt, sier seksjonsleder for grunnundersøkelser Vidar Baafjord fra Multiconsult.

Modul til ettermontering

Han forteller at de satt seg ned sammen med PTO Teknikk, som representerer Geomachines i Norge, og diskuterte hva som kunne gjøres. Det resulterte i en forespørsel til produsenten.

Finnene tok forespørselen alvorlig, og kom etter hvert tilbake med forslag om å modifisere sin nyeste modell til hybrid drift. Dieselmotoren i denne fyller kravene i Maskinklasse 5 og kan gå på HVO100.

Geomachines har valgt en fleksibel løsning der elmotor, elektronikk og andre nødvendige komponenter er pakket inn i en stor ramme som hektes på riggen og koples til hydraulikken. Utviklingskostnadene er delt mellom Geomachines og Multiconsult.

Vidar Baafjord fra Multiconsult, til venstre, og Robin Jensen fra PTO Teknikk med den nye klimavennlige og støyfattige boreriggen som er utviklet i Finland. Foto:  Joachim Seehusen

– Det kreves ikke mer enn en times arbeid å ta den av eller sette den på, sier Robin Jensen, daglig leder i PTO Teknikk på Eidsvoll.

Siden monteringen går så kjapt og strøm ikke er tilgjengelig alle stedene en borerigg brukes, betyr det at de som opererer slike rigger kan klare seg med færre el-moduler enn rigger.

Men den nye modulen kan ikke monteres på eldre rigger. De mangler nødvendig elektronikk.

Baafjord sier han regner med at Multiconsult heretter vil bestille rigger som er forberedt for å montere el-modulen.

Vil selge til flere

– Riktignok har vi ennå ikke noen erfaringer, men vi regner jo med at dette vil fungere godt, sier han.

Det regner også finnene med. I en e-post skriver Alexander Packalén i Geomachine Oy at de vurderer den ombygde riggen som et ferdig produkt og ikke en prototype.

– Vi vurderte ulike løsninger under planleggingen, men dette viste seg til slutt å være den beste løsningen. Men alle våre produkter er under kontinuerlig utvikling.

– Vil dere tilby denne modifiserte riggen til alle kunder som en del av deres produktspekter?

– Ja, det vil vi, svarer Packalén.

Denne elektrifiserte boreriggen er nok et eksempel på at regjeringen undervurderer hva norske aktører kan få til. I den nylig fremlagte Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren skriver regjeringen at «det er usikkert om Norge kan påvirke teknologiområdet i særlig grad uten at det er uhensiktsmessig kostbart.»

Fra før har norske aktører tatt initiativ til, og lykkes med, utviklingen av elektriske gravemaskiner, elektrisk betongtrommel og nå altså elektrifisert borerigg.

Multiconsult alene har rundt 17 borerigger, ingen vet eksakt hvor mange som er i drift, men Jensen anslår godt under 100, kanskje 70 stykker. Det er hovedsakelig rådgivende ingeniører som står for geotekniske grunnundersøkelser.

Alexander Packalén våger ikke spå noe om hvor stor markedsandelen for hybride rigger vil bli.

– Det er vanskelig å si, men om fem år har vi nok en stor andel som er hybrider.

Flere fordeler

Den nye maskinen gir flere fordeler enn redusert utslipp.

– Ja, vi har oppdaget hvor behagelig det er å kun høre summingen fra elmotoren, sier Baafjord.

Han legger til at borerigger også brukes innendørs. Om en industribedrift skal montere svært tungt utstyr kan det bli nødvendig å sjekke grunnen under bygget. Også ved setningsskader oppstår behovet for grunnundersøkelser der riggen må operere fra innsiden av et bygg.

– Med eldrift oppstår ingen farlige og ubehagelige avgasser.

Alle slike geotekniske undersøkelser følger en gitt standard. Operatøren starter med å måle motstand mot press. En 57 mm borekrone med rotasjonshastighet på 25 rpm presses ned. Om kraftgiveren registrerer at motstanden blir større enn 3 tonn dobles hastigheten til 50 rpm. Om heller ikke det hjelper setter operatøren på vannspyling. Det neste steget, som gjerne inntrer når borekronen treffer store steiner, er å sette på borhammeren.

Riggen kan også utstyres slik at den kan ta opp uforstyrrede kjerneprøver som så sendes til laboratorier for ytterligere undersøkelser. Da fjernes borekronen og ny enhet kommer på som tar ut 54 mm tykke pølser på en meters lengde. For kvikkleire er det nitidige prosedyrer med vibrasjonsdempende fraktkasser for å få prøvene uskadd til laboratoriene.

Baafjord våger ikke gjette hvor stor andel av driftstiden riggen vil gå på strøm. Til det er forholdene varierende. Går den på diesel vil forbruket variere fra 15 til 40 liter per dag, avhengig av grunnforholdene.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå