Verdens første elektriske rigg for grunnundersøkelser

Der elforsyningen er på plass kan Multiconsult nå gjøre geotekniske grunnundersøkelser uten bruk av dieselmotor. En spesialbestilt hybrid rigg er utviklet og levert fra Finland.

Det bores tusener av hull i bakken for grunnundersøkelser – i hele spennet fra bløte masser uten motstand til fast fjell. Alle boreriggene for geotekniske undersøkelser – verden rundt – går på diesel. De mest moderne bruker biodiesel.