NETTARKIV

Verdens beste på bunnen

Anders J. Steensen
30. aug. 2007 - 12:53

Sandsli/Bergen: Få bedrifter har hatt samme suksess som Framo Engineering. Pengene formelig pumpes inn i selskapet som er verdens ledende pumpeprodusent for undervannssystemer. I år kan omsetningen nå opp mot 1,9 milliarder kroner. Til sammenligning var omsetningen i 2000 rundt 200 millioner.

– Årsaken til vår suksess er at vi har kontroll på teknikken og leverer hele verdikjeden. Vi gjør alt fra spesifikasjoner og konstruksjon, til fabrikasjon, uttesting, sammenstillinger i systemer, installasjon, drift og vedlikehold av våre pumper. Vi har opparbeidet en unik erfaring og kompetanse som bygges inn i pumpene, forteller administrerende direktør Ole Gams Steine. Til sammen 53 undervannspumper med mer enn 700 000 driftstimer er levert fra bergensbedriften.Mye mer enn ingeniørtjenester

Suksessen baserer seg på deres pumpeteknologi som gjør det mulig å sette pumpene rett inn i væske- og gasstrømmene fra undervannsbrønner uten ekstra prosessutstyr på havbunnen.

– Vi bruker Framo-pumpene i våre undervannssystemer fordi vi vet at de virker, sier direktør for undervannsvirksomhet i FMC Technologies, Tore Halvorsen til TU.

Framo Engineering har rundt 270 ansatte pluss 100 ansatte i flere datterselskaper. Til tross for navnet, driver selskapet en virksomhet som er langt ut over det som kan kalles vanlige ingeniørtjenester. Her følges produktene fra idé til ferdig produkt, installasjon, oppfølging under drift og vedlikehold.Snart jubileum

Neste år kan Framo Engineering feire sitt 25-årsjubileum. Det kan de gjøre ved å legge ned grunnsteinen for et nytt produksjons-, monterings- og testanlegg på Horsøya ved Askøy utenfor Bergen.

– Vi har lagt stein på stein og bygget en solid bedrift med gode medarbeidere, solide overskudd og uten gjeld. Planene for framtiden er at vi vil følge samme mønster og investerer i egen bedrift, sier direktøren.

Mye av grunnlaget for utviklingen kom fra den måten oljepolitikken ble gjennomført på i 1980-årene. Da ble de utenlandske oljeselskapene som fikk tildelt lisenser på norsk sokkel, oppfordret til å avsette såkalte «goodwill midler» som skulle dedikeres til utvikling for å bygge opp norsk kompetanse innen olje og gass.

– Dette ga oss muligheten til å utvikle flerfasepumpene og flerfasemålere i tett samarbeid med oljeselskapene, forteller Steine.

Resultatet av dette ble den første undervanns flerfasepumpen som ble levert til Norske Shell for å installeres på Draugen-feltet allerede i 1993.Systemleverandør

Mens andre pumpeleverandører i stor grad leverer kun pumper, leverer bergensbedriften også hele systemer tilknyttet disse kritiske komponentene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Våre pumper står i kundens kontantstrøm. Produktene må være pålitelige, har høy kvalitet og driftssikkerhet. Det gjøres best ved at vi som leverandør har full kontroll med hele leveransen, både med kontrollsystem, tilhørende ventiler og tilknytning samt pakking av utstyret. Vi er en one-stop-shop, sier Steine.Viktig ekspertise

Utgangspunktet for Framo Engineering er Frank Mohn, som i en årrekke har levert pumper til skips- og offshoreindustrien. Frank Mohn kontrollerer 47,5 prosent av aksjene i selskapet. Oljeservicegiganten Schlumberger eier også 47,5 prosent av aksjene, mens de resterende fem prosentene eies av ledelsen i bedriften.

Schlumberger er verdens største oljeserviceselskap. De er spesialister i bore- og brønnteknologi, reservoarmodellering og på brønnlogging. Å kunne dra på denne ekspertisen er svært viktig for Framo Engineerings teknologiutvikling.

– At vi har fått inn Schlumberger på eiersiden, er viktig for oss. De har en unik kompetanse på kontrollsiden, både når det gjelder sensorer, elektronikk, fiberoptikk, måleinstrumenter og styringssystemer. I tillegg har de svært strenge kvalitetskrav. Å ha med Schlumberger i utviklingen av våre produkter, er uten tvil et stort pre, mener Steine.Nøyaktig flerfasemåling

En viktig del av et undervanns produksjonssystem er å ha kontroll på væske og gasstrømmene fra de enkelte brønnene, for å vite hva som produseres. Teknologimiljøet i Bergen har spesialisert seg på å måle slike kaotiske væskestrømmer.

En flerfase mengdemåler plasseres i brønnstrømmen for å kunne måle produksjonen fra en brønn eller en manifold. Måleren er basert på en kombinasjon av to prinsipper, venturi og to-energi gammamåling. Nøyaktigheten er så god at den kan brukes til å bestemme betaling for prosessering av olje- og gassvolumene på installasjoner som håndterer flere produksjonslisenser (fiskal allokering). Dette er særlig nyttig når eldre infrastruktur (plattformer) knyttes opp mot undervanns satellittfelt som deles med andre eiere.Statoil viktig

Utviklingen av undervanns flerfasepumper skjøt fart da Statoil i 1997 fikk operatørskapet for Lufeng-feltet i Sør-Kinahavet. Feltutviklingsplanen fastslo at feltet skulle bygges ut med et flytende produksjons- og lagerskip og undervannsbrønner. Trykket i reservoaret var ikke høyt nok til at det var mulig å oppnå tilfredsstillende produksjon, slik at det fra starten av ble klart at det måtte utvikles nye undervannspumper for å oppnå ønsket produksjonsvolum.

– Jeg må berømme Statoil for at de var så dristige da de bygget ut Lufeng. Det var et konsept som ingen tidligere hadde satset på. For oss betød det at vi utviklet en teknologi og en pumpe som ble særdeles driftssikker og robust. Til tross for ti års drift, går pumpene fortsatt slik de skal, forteller Steine.

– Dette prosjektet som var det første internasjonale med Statoil som operatør, er en viktig erfaringsplattform for vår videre flerfase pumpeutvikling.Svivler

Lufeng-utbyggingen ga også støtet til utviklingen av et annet betydningsfullt produkt for bergenserne, svivelen for dreieskiva på flytende produksjonsskip. Dette er selve bindeleddet mellom stigerør, prosessanlegg og styringssystem for undervannsbrønnene fra skip som kan dreie rundt på grunn av varierende vindretninger.

Dette er også et produktområde som bergenserne er verdensledende på med 32 systemleveranser over hele verden.Skal samle produksjonen

Framo Engineering er i dag spredt rundt på flere anlegg. Hovedkontoret er på Sandsli, mens produksjon og testing foretas hos Frank Mohn på Flatøy og Fusa. For tiden arbeider bedriften med å samle fabrikasjons- og testvirksomheten på et nytt industriområde på Askøy, nærmere bestemt Horshav. Her skal en gammel sildoljefabrikk fjernes og anlegget på 180 mål planeres og bygges ut til et moderne produksjons-, montasje- og testanlegg.

I tillegg utvikles et 200 mål stort areal til industriområde for samarbeidspartnere av Framo Engineering. Anlegget skal være klart i 2011.

– Da får vi kort vei mellom produksjon og testanlegg. Samtidig får moderbedriften Frank Mohn frigjort lokaler til sin virksomhet, sier Steine.Moden teknologi

Steine ser for seg en god vekst i årene framover. De har allerede levert systemer verden over til flere oljeselskaper, deriblant ExxonMobil. – Det viser at våre systemer regnes som moden teknologi, presiserer Steine.

Med stadig flere undervannsutbygginger, med mindre felt, haleproduksjon og varierende trykk og mengde i brønnstrømmene, vil flerfasepumper og -målere bli etterspurt.

– Særlig mindre selskaper som driver innkjøp på lik linje med hva vi er vant med fra shipping, kommer til oss med utfordrende oppgaver. Dette gjør hverdagen vår spennende. Jeg tror vår filosofi med robust utstyr med minst mulig prosessutstyr på havbunnen vil vinne frem hos disse selskapene. Samtidig samarbeider vi tett med selskaper som FMC Technologies for å møte utfordringene fra de store oljefeltene og deres ofte totale utbyggingsløsninger.

– Da leverer vi pumper som på Tordis og som vi også gjorde for ABB, nå Aibel, på Troll Pilot, forteller Steine. Sistnevnte prosjekt inneholdt for øvrig verdens første undervanns vanninjeksjonspumpe hvor produsert vann separeres ut og pumpes tilbake i reservoaret for å opprettholde trykket.Undersak 1

Undervannskompressor klar

På årets Offshore Europe i Aberdeen viser Framo Engineering frem sitt nyeste produkt – en undervanns våtgasskompressor. Denne maskinen er en flerfase kompressor og skiller seg fra andre konsepter i markedet ved at den ikke trenger oppstrøms prosessanlegg. Utviklingen startet i tett samarbeid med Shell og er videreutviklet under Demo 2000 forskningsprogram i samarbeid med Statoil, Shell og Norsk Hydro. En lengre test av kompressoren her gjennomført ved K-Lab på Kårstø.

Enheten på 4 MW er så langt ikke utviklet for så store løsninger som kreves på Snøhvit eller Ormen Lange (12 MW), men er ypperlig for å øke produksjonen fra mindre gassfelt. Framo Engineering jobber videre med en 8 MW maskin.

Undersak 2

Egenutviklet teknologi

Flerfasepumpene er bygget på en teknologi kalt Poseidon helikoaksial-prinsippet. Dette er dynamisk roterende pumper som kan brukes for vann, olje og gassblandinger. Pumpene består av flere standardtrinn som gjør det mulig å kunne lage pumper med en mengde karakteristikker, både når det gjelder sammensetning av olje, gass og vann og i pumpevolum og trykk. Pumpene ut gir et maksimalt trykk uten at det er nødvendig å sette på en ekstra sikkerhetsventil. Dette forenkler installasjonen.

De drives av en elektrisk motor som er dykket i ren olje. Omkringliggende sjøvann kjøler motor og pumpe. Det forenkler hele konstruksjonen. Smøring av lagre og pumpe gjøres ved et lukket smøresystem med filter. Dette smøresystemet kommer ikke i kontakt med sjøvann eller brønnvæske. Denne barriereoljen er under overtrykk slik at lekkasjer ikke vil komme inn i oljen.

På sugesiden har Framo Engineering utviklet en mikser som blander gassen homogent inn i væskestrømmen før den føres inn i pumpen. Kaoset som kommer ut fra brønnen homogeniseres slik at det er enkelt å pumpe. Slik sikres et godt liv for pumpene og for kundenes kontantstrøm, ifølge Ole Gams Steine.Undersak 3

Uttrekkbare enheter

Pumpene er utviklet både for overflatemontasje og for undervannsbruk. De største pumpene for montasje under vann er 2,5 MW. Når disse brukes under vann, kobles de direkte til brønnhodene eller til manifoldene fra flere brønner.

Undervannspumpene er uttrekkbare, det vil si at de kan trekkes rett opp av et enkelt servicefartøy. Selve tilkoblingen til øvrige rørsystemer gjøres med en undervannsrobot (ROV). De elektriske tilkoblingene er spesialutviklet og kobles opp under installasjon av pumpene.Undersak 4

Full kontroll med undervannsutstyret

En viktig tjeneste som leveres fra Sandsli er kontinuerlig overvåking av pumpene og de andre produktene. Via satellittforbindelse kan ingeniørene i Bergen lese tilstanden på mange av de undervannspumpene de har levert.

– Vi hjelper våre kunder med driften. Vi kan analysere tilstanden og hjelpe kundene til å opprettholde stabil produksjon. Ved eventuelle stopp kan vi også hjelpe til med å finne årsaken og gode løsninger for driften videre, forteller avdelingsleder Finn P. Nilsen.

Systemet som har navnet Friend (Framo Interactive Enabling Diagnostics) går kontinuerlig. Fra et rom på Sandsli kan de overvåke mange av pumpene og systemene som er solgt. Ved feil på et system får en vakthavende ingeniør melding på mobiltelefon om feil. I kontrollrommet eller fra PC-en kan vakthavende sjekke tilstanden og være behjelpelig med å finne feil og årsak til at feil oppsto samt gi operative råd.

– Herfra kan vi i prinsippet sjekke om systemene opereres feil, om ventiler står riktig og produksjonsrater fra de feltene som er koblet opp. Vi får en del sensitive opplysninger, men på den annen side får vi unik tilbakemelding om drift og driftsforholdene for våre systemer. Det kommer alle kunder til gode. Slik sikres verdiskapingen for oljeselskapene og utstyret opereres sikkert og rett for å gi maksimal oppetid for undervanns pumpesystemer, sier Nilsen.

.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.