Verden må legge om bruken av råmaterialer kraftig når vi skal gå fra brun til grønn økonomi

Vi mangler ikke bare ren energi. Vi mangler råmaterialer for å produsere den rene energien og for å bruke den på en bærekraftig måte.

Verden må legge om bruken av råmaterialer kraftig når vi skal gå fra brun til grønn økonomi
Uansett hvor mye vi misliker det, må vi åpne veldig mange flere gruver over hele verden for å skaffe de mineralene og metallene som kreves når vi skal produsere mye mer elektrisk energi enn i dag og ikke slippe ut CO2. Foto: Colourbox

Ingen er vel uenige i at verden må skifte fra en brun økonomi til en grønn økonomi. Vi må legge til rette for det vi kaller det grønne skiftet. Slike overganger er på ingen måte nytt i menneskenes historie. De virkelig store skiftene ble oppkalt etter materialer som stein, bronse og jern. Nå er det fargen som gjelder.