KRAFT

Verden bygger 62 nye atomreaktorer

Og Japan restarter for første gang to kjernekraftverk etter Fukushima-katastrofen.

Bilde: Heidi Bredesen
23. juni 2012 - 19:22

Samtlige ni reaktorer ved Fukushima-kraftverkene er stengt på permanent basis etter jordskjelvet og tsunamien, mens 44 andre reaktorer er blitt stengt etter hvert for å gjennomgå stresstester over to lengre perioder.

Les også:  Denne reaktoren tåler en jumbojet

16. juni hadde statsminister Yoshihiko Noda et møte med industriministeren og to andre statsråder.

Der ble det bestemt at de to reaktorene ved Ohi-kraftverket, eid av Kansai Electric Power Company, skulle få gjenåpne hvis det var i orden for de lokale myndighetene.

Planen er at dette skjer i  løpet av juli måned.

435 reaktorer

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået(IEAEA) er de nå 435 kjernekraftreaktorer som er operative. Noen av disse skal stenges ned i løpet av noen år. USA er fortsatt landet med flest reaktorer, til sammen 104.

Deretter følger Frankrike med 58 reaktorer og faktisk Japan med 50, men her samtlige i øyeblikket stengt, så Russland med 33, Korea med 23, India 20, Canada 18 og Kina med 16 reaktorer.

Men Kina er det landet som nå satser aller mest på kjernekraft i tillegg til en storstilt utbygging av fornybar energi som vind og sol. Landet bygger nå 26 nye reaktorer. Russland bygger 11 nye, mens India bygger 7 og Korea 3.

Japan frykter energimangel i sommer da man igjen trenger ekstra mye strøm på grunn av behov for aircondition.

Les også: Slik ser tsunami-Japan ut i dag

Stresstopp-tester

Forskningssjef Fridtjov Øwre ved Institutt for energiteknikk i Halden sier til Teknisk Ukeblad at Fukushima-ulykken ble en vekker for hele industrien.

– Det er gjennomført såkalte «desktop-stresstester» av eksisterende reaktorer rundt om i verden. I EU har en for eksempel gjennomført tester av 143 reaktorer i medlemslandene. Hensikten var å vurdere hvor godt verkene er i stand til å takle såkalte «beyond design basis accidents» f.eks. i forbindelse med naturkatastrofer og eventuelt sammenfallende hendelser, sier Øwre.

I Japan har samtlige kjernekraftverk vært gjennom to stresstester for å undersøke om de tåler ekstreme værsituasjoner og hendelser som jordskjelv.

Tillit

Rutinemessig har kjernekraftverkene sikkerhetsinspeksjoner med 13-18 måneders mellomrom.  Den siste reaktoren som ble stengt ned i Japan, var Hokkaido Electrics Tomari 3. Det skjedde så seint som 5. mai i år.

Stresstestene gjøres i henhold til spesifikke krav fra Nuclear and Industrial Safety Agency(NISA) og Nuclear Safety Commission(NSC).

Så seint som i forrige uke ga borgermesteren i Ohi by sin tillatelse til å gjenåpne kraftverkene. Det samme gjorde guvernøren i Fukui-regionen.

– Når vi nå har fått de lokale myndighetenes tillatelse, er det svært viktig at administrasjonen for kraftverkene gjør sitt ytterste for å gjenopprette tilliten til kjernekraft også i befolkningen, sier  statsminister Yoshihiko Noda, ifølge nettstedet World Nuclear News.

Les også:

Norsk forskning sikrer kjernekraft

Slik kan Norge forsyne Europa med energi 

Trenger mer energi

Ifølge Øwre bygges det omtrent like mange reaktorer som også lå i planene før Fukushima.

Men noen nye har kommet til, blant annet har USA besluttet utbygging av 4 nye etter katastrofen i Japan, Southern’s Vogle 1 og 2 og VCSUMMER 3 og 4.

Les mer: Amerikanerne bygger nytt kjernekraftverk

– Hva er det som kjennetegner nybyggene – er det nye land som tar i bruk eller satser mer på kjernekraft? 26 nye i Kina, er ikke det veldig oppsiktsvekkende?

– Det som kjennetegner nybyggerne er at det er land som trenger mer energi (India, China, Korea, Vietnam, Tyrkia). En kan også nevne Emiratene som et land med spesielt behov og hvor Kyoto/klima-utfordringen står sentralt sammen med behov avsaltningsverk fordi mange land trenger mer ferskvann, og begrunnelsen er at det bare er kjernekraftverk som ikke har utslipp av CO2 utenom fornybar  Økonomien spiller også inn, og det hevdes at nukleært er det billigste alternativet.

Les også: – Atomkraft avgjørende for å møte energibehovet

Tyrkia

Andre land som tenker på samme måte som Emiratene er Tyrkia og Saudi Arabia. I Europa har Tsjekkia, England, Polen , Frankrike  og Finland planer om nye kjernekraftverk.

– Er det noe å si om hvilken reaktortype som preger nybyggene?

– I all vesentlig grad er det videreutviklede kokevanns- (BWR)- og trykkvannsreaktorer (PWR)  med mer passiv sikkerhet som bygges.

– Det er mest av lettvannsreaktorer av typen PWR med sikkerhetsnivå Generation III+ med ekstra inneslutning og core catcher som nå planlegges. Slike PWR’er bygges nå som OL3 i Finland av AREVA, eller modellen AP-1000 i Kina fra Westinghouse.

En ny reaktor fra Russland har også vunnet innpass flere steder, den kalles for en videreutviklet VVER-1000 og to slike reaktorenheter er omtrent klar for oppstart i India.

Les også:

Atomkraft stopper vindmøller i Finnmark

Kola: 100 ganger bedre sikkerhet på 20 år

Atomreaktorer får pensjonsalder

– Atomberedskapen er for dårlig 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.