ARKIVNYHETER

Ventet storkontrakt til NCC

Regiondirekttør Håkon Tjomsland i NCC og regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region Midt signerer kontrakten.
Bak fra venstre står prosjektleder for E6 Trondheim-Stjørdal, Harald Inge Johnsen, prosjektleder Svein Arne Henriksen i NCC Construction, distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC og byggeleder for Dagsone vest Statens vegvesen, Anders Beitnes.
Regiondirekttør Håkon Tjomsland i NCC og regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region Midt signerer kontrakten. Bak fra venstre står prosjektleder for E6 Trondheim-Stjørdal, Harald Inge Johnsen, prosjektleder Svein Arne Henriksen i NCC Construction, distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC og byggeleder for Dagsone vest Statens vegvesen, Anders Beitnes. Bilde: Ellinor Hansen, Statens vegvesen
26. okt. 2009 - 13:05

Avgjørelsen var ikke fullt så enkel som tallene tyder på. Kontrakten er den første i Norge som er tildelt etter konkurransepreget dialog. Det innebærer at entreprenørene legger fram egne forslag til hvordan en oppgave skal løses. Byggherren velger det beste forslaget etter dialog med entreprenørene.

Tre deltagere hadde meldt seg på til konkurransen da fristen gikk ut i januar. Foruten NCC var de påmeldte det tyske firmaet Bilfinger Berger og et arbeidsfellesskap mellom AF Gruppen og det tyske selskapet Züblin. Bilfinger Berger trakk seg senere.

Strindheimtunnelen er en 2,5 km lang fire-felts tunnel som inngår i E 6. Kontrakten som NCC har fått, gjelder støp og etterfylling av en løsmassetunnel i vestre ende, pluss en del arbeid i dagen. Dialogen gjaldt bare løsmassetunnelen som utgjør ca. halvparten av kontrakten, målt i kroner. De øvrige elementene i oppdraget ble vurdert som en enhetspriskontrakt.

Hensikten med konkurransepreget dialog er at byggherren skal dra nytte av entreprenørenes kompetanse. De spesielle forholdene rundt vestre del av tunnelen er en viktig årsak til at man valgte denne anskaffelsesprosedyren. Under bunnen av traséen er det opptil 20 meter med kvikkleire. I fjellet under kvikkleiren er det et poreovertrykk som kan presse leiren opp hvis man ikke tar forholdsregler. Det samme overtrykket øker faren for setninger på bygningene omkring når fjellet er blottlagt og man begynner å sprenge.

I utgangspunktet skulle løsmassetunnelen være 330 meter lang, men det er nå klart at den blir noen meter kortere. Fjelltunnelen blir tilsvarende lengre.

I forbindelse med tunnelarbeidet er jernbanen lagt i en bue utenom de permanente traséen. Når tunnelen er ferdigstøpt, skal NCC legge banen tilbake. Den permanente traséen går på bru over en gate og på portal i forlengelse av løsmassetunnelen. Under jernbanen skal det etableres en gangkulvert. Jernbanestrekningen som berøres av omleggingen er 330 meter lang.

For øvrig skal NCC bygge støttemurer, anlegge av 150 meter av E 6 mellom tunnelen og Pirbrua, og støpe en undergang under en gate.

Anleggstart finner sted ved påsketider neste år. NCC skal være ferdig med sin del av jobben sommeren 2013. Tunnelen åpnes for trafikk tidlig i 2014.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.