KRAFT

Venter på avklaring om måleravlesning

Gamle strømmålere er klare for utskifting i mange svenske hus og hjem.
Gamle strømmålere er klare for utskifting i mange svenske hus og hjem.Bilde: Arkiv

Policom AS er kanskje selskapet med lengst erfaring blant norske leverandører av automatisk måleravlesning, i alle fall om man regner med medarbeidernes fartstid i ABB.

Selskapet ble dannet som en spin-off fra ABBs avdeling for utvikling av målersystemer. Policom teller i dag ni personer i Norge. Hafslund og E-CO er største eiere.Kjemper i Sverige

Nylig etablerte de også et datterselskap i Sverige med fem ansatte.

– Vår teknologi er helt og holdent utviklet i Norge. Vi har så langt installert ca. 10 000 målepunkter i Sverige, og har ytterligere 70 000 i ordre, sier administrerende direktør Espen Kåsin i Policom.

Som eksempler nevner han Skellefteå Kraft Elnät, Jämtkraft Energi AB og SAMS-grupperingen med 35 svenske nettselskaper med til sammen 800 000 målepunkter.

– Men det er utrolig hard konkurranse i det svenske markedet. Mer enn 20 konkurrenter kjemper om de svenske energiverkenes gunst på dette området. Men vi er en av kun tre leverandører som tilbyr høyspent PLC (Power Line Communication) gjennom hele nettet. Vi mener denne løsningen sparer energiverkene for betydelige utgifter både i form av færre konsentratorer og rimeligere drift, sier Kåsin.Mest stabil

Policom har valgt PLC som teknologi fremfor mobiltelefonteknologi for overføring av data mellom målerpunkt og energiselskap.

– Kommunikasjon over strømnettet gir en stabil, enkel og kostnadseffektiv innsamling av måledata og gir mulighet for tilleggstjenester. Signalet fra målepunktet går via lavspentnettet enten til en konsentrator i nettstasjonene eller via høyspentnettet helt frem til trafostasjonene. Overføringen videre fra konsentratorene og inn til sentralen foregår i hovedsak på faste linjer eller mobilkommunikasjon, sier Kåsin.

Policom leverer semi-integrerte terminaler i målere fra samarbeidspartnerne Landis+Gyr og Aidon. Fordelen med semi-integrerte terminaler er at de enkelt kan byttes ut når kunder ønsker flere tilleggstjenester, uten at måleren må kobles ut.

Eksempler på slike tilleggstjenester kan være laststyring, stengefunksjon, jordfeilvarsling og nettstasjonsovervåking.Solid fundament

– Vi har hatt en rekke leveranser til norske energiverk i forbindelse med pålegget om timesmålte anlegg for alle forbrukere over 100 000 kWh/år, sier Kåsin.

– Avtalene fordeler seg på 35 netteiere hvor vi har levert systemer for å oppfylle påleggene fra myndighetene. Disse kundene representerer 1,4 millioner målepunkter av totalt 2,2 millioner målepunkter som finnes i Norge. Vi mener derfor å være i god posisjon og godt forberedt når myndighetene kommer med en dato hvor det kreves automatisk måleravlesning også i private husstander.

Kåsin mener den rød-grønne regjeringen nå må vise handlekraft:

– En kontinuerlig måleravlesning hos alle vil være et viktig incentiv til energisparing. Vi ser dessuten at Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet stiller stadig strengere krav til kvaliteten i nettet. Med vårt system får man en meget god oversikt over tilstanden i alle nettets noder, sier Kåsin.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.