Venter 160.000 flere innbyggere

Venter 160.000 flere innbyggere
VIKTIG: En bybane på skinner er ikke nok. Transportbehovet vil bli enda større i Bergen de kommende årene, viser prognoser. Bilde: Tore Stensvold

Antallet innbyggere i Bergensområdet vil øke med over 40 prosent de kommende 30 årene, ifølge prognosene.

Dette vil medføre et stort behov for nye boliger, transportløsninger og arbeidsplasser.

Første møte

Hordaland fylkeskommune har tatt initiativet til en samordnet planlegging for Bergen og elleve nabokommuner.

Onsdag møttes planleggere og politikere til et første møte om de utfordringene den ventede befolkningsøkningen stiller området overfor.

Må få på plass plan

Fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg (KrF) sier at hun håper planen vil være klar om et par år.

Hun håper at ikke all veksten vil skje i Bergensområdet, men at også Hardanger-kommunene vil få en positiv utvikling.

Les mer om: