IT

Ventelo kjøper BKK-kunder

"NYE" VENTELO: Ventelos kundeportefølje eser enda litt ut.
"NYE" VENTELO: Ventelos kundeportefølje eser enda litt ut.
Leif Hamnes
13. nov. 2009 - 13:30

BKK

  • BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) eies av Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden.
  • Hovedaktiviteten er produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft.
  • Tilbyr i tillegg blant annet bredbånd, kabel-TV og IP-telefoni til bedrifter og private husstander på Vestlandet.

Ventelo

  • Norges nest største telekom-totaltilbyder etter samlingen av Bredbåndsalliansen, Banetele og "det gamle" Ventelo.
  • Eies av de seks kraftselskapene, Lyse Tele, NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk), Troms Kraft, Eidsiva Energi, Agder Energi – og BKK selv
  • Konsernet består av forretningsområdene Ventelo Privat, Ventelo Bedrift, Ventelo Networks og datterselskapet Broadnet.

Ventelo, som selv delvis er eid av BKK, har inngått avtale om å kjøpe sistnevntes portefølje av bredbåndskunder som er tilkoblet ADSL-teknologi.

– Vi selger fordi vi ikke oppnår stor nok skala til å betjene ADSL-kundene på en kostnadseffektiv måte, sier viseadministrerende direktør Owe Hagesæther i BKK Marked.

Krevende marked

Å være liten og levere signaler over Telenors kobbernett er «ofte dårlig butikk», kommenterer Ventelos konsernsjef Stig Herbern.

– Det er få som klarer dette over tid. Dette er et krevende marked, og skala i volum og økonomi er viktige elementer. Vi skal utnytte stordriftsfordelene i konsernet og ta markedsandeler. Det er bakgrunnen for at vi tidligere har kjøpt porteføljer av mindre aktører som MTU og DirectConnect, sier Herbern.

Les også: Ny telekonkurs

Neste halvår

Kundeporteføljen består av ca. 11 500 privatkunder, ca. 3 500 bredbåndstelefonikunder og nær 200 bedriftskunder. Alle er koblet opp på ADSL-teknologi.

Kundene det gjelder, vil få praktisk informasjon om overgangen i løpet av de neste dagene.

De blir formelt overført til Ventelo i løpet av neste halvår.

Les mer om: