Venstre vil lovfeste norske klimaforpliktelser

Venstre vil lovfeste norske klimaforpliktelser
¿ Hvor ble det egentlig av regjeringen og Klima-Jens? Hvor ble det av de politikerne som sa at de ville ta ansvar for klimaet og for miljøet? Det skjer jo ingenting, utbrøt leder Trine Skei Grande i Venstre da hun talte til partiets landsmøte i Trondheim fredag ettermiddag. Bilde: Scanpix

– Hvor ble det egentlig av regjeringen og Klima-Jens? Hvor ble det av de politikerne som sa at de ville ta ansvar for klimaet og for miljøet? Det skjer jo ingenting, utbrøt leder Trine Skei Grande i Venstre da hun talte til partiets landsmøte i Trondheim fredag ettermiddag.

Hun høstet gjentatte applauser da hun framholdt Venstre som det eneste partiet i Norge med reell troverdighet i klimapolitikken.

Vel å merke medga hun at SV har bidratt til å holde oljeindustrien unna sårbare områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i et år eller to – en sak som er og har vært svært viktig også for Venstre – men syntes det var deprimerende at dette var den største politiske seieren på klimafeltet.

Må svare for Stortinget

– Det sier ganske mye om hvor lite flertallet i norsk politikk bryr seg om miljøet. Når jeg snakker med folk så sier de at de ikke skjønner hva politikerne holder på med.

Grande tar nå til orde for at de norske klimaforpliktelsene blir nedfelt i en egen lov, tilsvarende den som er vedtatt i Storbritannia. Det vil forplikte Norge til utslippskutt på 80 prosent innen 2050. Hun medga imidlertid at en egen klimalov ikke er noen magisk løsning på klimakrisen, men den vil stille vekslende regjeringer til ansvar overfor Stortinget hvis forpliktelsene ikke blir overholdt.

– Dersom denne regjeringen – eller noen annen regjering – velger å bryte en sånn lov, så skal de i alle fall bli nødt til å fortelle oss hvorfor de gjør det, sa hun.

Krever skattereform

Venstre vil også foreslå i Stortinget at det blir opprettet en ny skattekommisjon innen 2016 som skal rede grunnen for en grønn skattevridning, på linje med den forrige, grønne skattekommisjonen fra 1994.

Den gangen ble det foreslått å vri skattebyrden fra skatt på arbeid til skatt på lite miljøvennlig forbruk, uten å øke det totale skatte- og avgiftstrykket.

– Problemet er at det ikke har vært noen andre som har vist noen reell vilje til et grønt skatteskifte. Regjeringen har gjennom seks år flyttet på rundt halvannen milliard kroner som ledd i grønt skatteskifte. Venstre flyttet på nesten seks milliarder kroner i vårt alternative budsjett for 2011 alene, sa hun.

Og hvem skal så eventuelt lede en slik kommisjon? Venstres egen grand old man, selvfølgelig – Lars Sponheim.

– Jeg har allerede spurt ham, og han er positiv, sa Grande til juble og applaus.

Les mer om: